چیز‌هایی که بزرگ‌ تر از آنچه تصور می‌کنید + عکس

0

خیلی چیز‌ها هستند که وقتی از فاصله دور به آن‌ ها نگاه می‌کنید به نظر خیلی کوچک می‌آیند، اما در واقع بزرگ‌ تر از آن چیزی هستند که تصور می‌کنید.مثلا چراغ‌ های راهنما، تابلو‌ های جاده ها، پنجه عقاب و خیلی چیزای دیگه که در ادامه با اندازه‌ های واقعیشون آشنا می شوید.

پنجه خرس قطبی در مقایسه با دست انسان

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

خرچنگ نارگیل

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

هزارپا

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

سفره ماهی

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

تابلو‌های جاده‌ ها

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

دست گوریل

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

اندازه کابل ۴۰۰۰۰۰ ولت زیر زمین در مقایسه با دست انسان

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

اندازه گوزن شمالی در مقایسه با اتومبیل

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

اندازه گردباد در مقایسه با توربین‌ ها

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

قد ببر‌ها تا ۳ متر هم می‌رسد

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

تایتانیک در مقایسه با کشتی مسافربری مدرن

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

گرگ در مقایسه با سگ لابرادور

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

جمجمه فیل آفریقایی در مقایسه با اسکلت انسان

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

تیغه توربین بادی

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

قلب نهنگ آبی

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

چراغ راهنما

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

پنجه عقاب

مطالب جالب عجایب دنیا دانستنی های جالب حیوان جالب چیزهای عجیب دنیا جالب و خواندنی بزرگ ترین حیوانات اخبار جالب

منبع : بدونیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ