مردی که ۴۰ ساله در گوشه خیابان دندانپزشکی می کند + عکس

0

سوریندر سینک، مردی ۶۷ ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت ۴۰ سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.

وی می گوید که تا دهه قبل روزی ۱۵ مشتری داشته اما با گذشت زمان دیگر تنها ۳ یا ۴ نفر در روز به وی مراجعه می کنند.

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

وی معتقد است که تمامی مردم حتی فقیرترین فقیرها نیز حق داشتن دندان های مصنوعی را دارند و به همین دلیل با قیمت های بسیار کم (در حدود ۱ یا دو پوند انگلیس برای هر دندان) برای آنها دندان مصنوعی می سازد.

وی این حرفه را از پدر خود و بصورت تجربی یاد گرفته و امیدوار است تا این کار او بتواند خدمتی هرچند کوچک به قشر فقیر کشورش هندوستان باشد.

 

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

 

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

قیمت دندان مصنوعی درمان دندان درد اخبار جالب

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ