عاقبت سربه سر گذاشتن با گوساله + فیلم

0
سر به سر گذاشتن با یک گاو نر بالغ و ادای ماتادورها را در آوردند قطعا عاقبت خوشی ندارد اما نباید یک گوساله کوچک نر را هم دستکم گرفت.

 مرد عاقل و بالغ برای خنداندن دوستانش پیراهن قرمزی به تن کرده و مانند یک ماتادور حرفه ای شنل به دست می گیرد. گاو نری که می خواهد مرد با او مبارزه کند درواقع هنوز گاو نشده است. حیوان گوساله ای نر و ضعیف است.

مرد شنل را در برابر گوساله تکان تکان داده و خود و دوستانش انواع صداها را از خود در می آورند. مرد که نمایش مسخره اش را اجرا کرده به گوساله پشت می کند تا از محوطه خارج شود.

این کار او یک اشتباه محض بود زیرا گوساله ضعیف را دستکم گرفته بود. گوساله مانند بلایی ناگهانی پرشی کرده و ضربه محکمی به مرد زده و او را به زمین می اندازد. دوستان مرد به کمک او می آیند اما گوساله شجاع تر از این حرف ها است. او بار دیگر روی مرد بر زمین افتاده می پرد و پس از زدن دو لگد به او به راه خود می رود.

این یک درس تجربه برای مرد می شود که از این بار دیگر سر به سر یک گوساله نر کوچک نگذارد.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”29677″]


 دانلود کلیپ 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ