جدیدترین عکس‌های فرزندان بازیگران و هنرمندان

0

ساتین نیوز– بازیگران و هنرمندانی که دارای فرزند هستند اغلب تمایل به انتشار تصاویر آنها در اینستاگرامشان دارند. به همین دلیل فرزندان این هنرمندان معمولا شناخته شده هستند. برخی از هنرمندان برای فرزندان خود صفحات جداگانه ای ایجاد کرده و خود یا همسرشان آن را اداره می کنند.

در این بخش تصاویری از فرزندان هنرمندان ایرانی که در سال جدید به اشتراک گذاشته شده را مشاهده می کنید.

تصاویر زیبا و جدید از فرزندان بازیگران و هنرمندان ایرانی

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

ساناز سماواتی و پسرش

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران
دختر کورش سلیمانی، مهرآفرین

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

عکسی از دختر محسن کیایی،رز

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

سپیده خداوردی و پسرش، سانیار

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

فرزندان شاهرخ استخری

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

عکس نوروزی هانا دختر مهران غفوریان

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

عکسی از سام درخشانی و دخترش، برکه
همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

جانیار در کنار پدرش برزو ارجمند

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

حنا و آروین، دوقلوهی مجید صالحی

همسر مهران غفوریان همسر محسن کیایی همسر مجید صالحی همسر کوروش سلیمانی همسر سپیده خداوردی همسر ساناز سماواتی همسر سام درخشانی نام فرزندان بازیگران مجید صالحی فرزندان بازیگران فرزند مهران غفوریان فرزند مجید صالحی ساناز سماواتی سام درخشانی دختر سام درخشانی بیوگرافی ساناز سماواتی اخبار بازیگران

سوفیا هادی در کنار پدر و مادرش

جدیدترین عکس‌های فرزندان بازیگران و هنرمندان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ