روز عید قربان ۱۴۰۰ امسال کی چندم تیر و چه روزی هست؟

0

عید قربان امسال ۱۴۰۰ کی است؟

 چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز عید سعید قربان میباشد و به تاریخ قمری۱۰ ذی الحجه  ۱۴۴۲ میباشد.

منبع: شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ