غبشهر در جدیدترین پیش بینی خود تعدیل مثبت داد

0

غبشهر در جدید ترین پیش بینی ۶ ماهه، سود سال مالی ۹۳ را با افزایش ۳۴ درصدی نسبت به آخرین پیش بینی به مبلغ ۱۲۶۸ ریال اعلام کرده است. همچنین لازم به ذکر است که شرکت در ۶ ماهه سال مالی توانسته است ۶۷۹ ریال این پیش بینی که معادل ۵۴ درصد می شود را محقق کند.

دلایل تعدیل سود جدید نسبت به سود قبلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

۱ به دلیل وجود شرایط رقابتی  و به منظور حفظ سهم بازار، شرکت مبالغی به عنوان تخفیف به مشتریان خود اعطا نموده است. شرکت در مقاطعی اقدام به حذف تخفیفات به مشتریان نموده است که به دلیل عدم کشش بازار مجددا اقدام به اعطای تخفیف نموده است. بودجه حاضر با توجه به شرایط فعلی بازار و تخفیفات جاری تنظیم گردیده است .

۲ از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شرکت بازرگانی دولتی فروش روغن خام به شرکتهای تولید کننده را متوقف نموده است. با توجه به اینکه جهت گشایش اعتبار اسنادی ، باید ۱۰۰درصد مبلغ گشایش اعتبار اسنادی در ابتدای گشایش پرداخت گردد، میزان سرمایه در گردش شرکت کفاف پرداخت اعتبارات اسنادی گشایش شده را نمی دهد. لذا شرکت مبالغ قابل توجهی تسهیلات مالی از بانکهای دولتی و خصوصی با نرخهای ۲۳ تا ۲۸ درصد اخذ نموده است. این موضوع باعث افزایش قابل توجه هزینه های مالی شرکت گردیده است. با توجه به اینکه این موضوع در شش ماهه دوم بصورت کامل اجرا خواهد شد (در حالیکه دو ماه از شش ماهه اول این شرایط وجود داشته است)  و سود سهام نیز باید پرداخت گردد،‌ پوشش هزینه ها مالی در شش ماهه اول کم بوده است .

۳ نرخ ارز مبادله ای در بودجه قبلی ۲۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده بود که با توجه به افزایش آن به ۲۵۷۰۰ ریال، باعث افزایش مبلغ خرید روغن خام نسبت به پیش بینی های قبلی گردیده است .

۴-شرکت چندین بار درخواست افزایش نرخ محصولات را نمود ه است ولی تا کنون هیچیک از درخواستهای شرکت  مورد قبول وزارت بازرگانی قرار نگرفته است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ