اخرین پیش بینی سود سهام شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد

0

شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال معادل ۴۴۶ ریال اعلام کرد. علاوه بر این، شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۹۳ را در اسفند‌ماه ۹۲ مبلغ ۴۴۶ ریال و در خرداد‌ماه نیزبا انجام تعدیلات جزیی در سرفصل‌های اطلاعات، همان مبلغ ۴۴۶ ریال ارایه کرد. این در حالی است که‌ سود تقسیمی در فرم کدال معادل ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ عنوان شده است در حالی که هیات مدیره این شرکت اعلام کرده است در نظر دارد مبلغ ۴۰۱ ریال برای تقسیم بین سهامداران به مجمع پیشنهاد کند.

در سویی دیگر، «قشیر» پیش‌بینی سود هر سهم مالی ۹۲ را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال مبلغ ۸۳۱ ریال و با سرمایه یکصد میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال مبلغ ۴۷۴ ریال و در آخرین پیش‌بینی مبلغ ۴۷۱ ریال را اعلام کرده است که طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده مبلغ ۴۶۷ ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۴۴۴ ریال به ازای هر سهم محقق شده است. تفاوت مبلغ سود هر سهم سال مالی ۹۲ در اطلاعات فعلی نسبت به اطلاعات حسابرسی شده نیز مربوط به تاخیر در ارایه اطلاعات فعلی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ