جزییات درخواست افزایش سرمایه “بپاس”

0

بیمه پاسارگاد درنظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۹۰۷,۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۳۴,۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد که این افزایش سرمایه ۲۲۶,۸۰۰ میلیون ریالی به شرح زیر می باشد :

۱-       مبلغ ۱۳۶,۰۸۰ میلیون ریال معادل ۱۵ درصد از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران

۲-       مبلغ ۳۰,۱۵۵ میلیون ریال معادل ۳.۳۲ درصد از محل سود انباشته

۳-       مبلغ ۶۰,۵۶۵ میلیون ریال معادل ۶.۶۸ درصد از محل سایر اندوخته ها می باشد

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ