تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد “شفن”

0

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ ۸/۲/۷۷ تاسیس شده است . فعالیت این شرکت در زمینه احداث ، راه اندازی و بهره برداری واحدهای متانول ، اسید استیک و منواکسید کربن به منظور صادرات، استفاده در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی می باشد

محصولات شرکت متانول ،اسید استیک،منوکسید کربن و هیدروژن می باشد که مهمترین آنها متانول می باشد.متانول ۷۵ درصد از وزن تولید و حدودا ۸۴ درصد از کل مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهد که عمده آن نیز صادراتی ست.شایان ذکر است محصول اسید استیک شرکت نیز از همین محصول متانول تولید شده و به فروش می رسد.

پوشش خوب تولید در سه ماهه و ثبت رکورد تولید ماهانه نشان از استارت شرکت برای ثبت سالی درخشان می باشد.شایان ذکر است رکورد تولید ماهانه سه محصول متانول، اسید استیک و منواکسیدکربن تیر امسال در شرکت پتروشیمی فن آوران شکسته شد. این رکورد بیشترین مقدار تولید در یک ماه  از ابتدای راه اندازی مجتمع پتروشیمی فن آوران تاکنون بوده است.ماه گذشته واحد متانول با تولید ٨٧٨١٠ تن، واحد منواکسید کربن با تولید ١٠٠١٢ تن و واحد اسید استیک با تولید ١۴٢۴٣ تن محصول توانستند رکورد تولید را در این شرکت ارتقا دهند که در ١٠ سال گذشته بی سابقه بوده است.می توان امیدوار بودکه با استمرار روند موفق تولید و در صورت عدم قطعی ناخواسته گاز خوراک در فصول سرد سال، بتوان رکورد حائز اهمیتی را در تولید سالانه شرکت ثبت کند

قصد داریم در گزارش پیش رو بدون تغییر در میزان تولید محصولات و مشابه با آنچه در بودجه دیده می شود ، به برآورد سود هر سهم شرکت در سال جاری بپردازیم.

جدول زیر مقایسه میزان تولید و فروش و مبلغ فروش و نرخ های فروش سال ۹۲ با بودجه ۹۳ را نشان می دهد

 

شرح

واحد

واقعی

سال ۹۲

بودجه 

۹۳

درصد تغییر

مقدار 

تولید

متانول

هزارتن

۷۷۱

۹۰۰

۱۷%

اسید استیک

هزارتن

۱۱۵

۱۳۰

۱۳%

منواکسیدکربن

هزارتن

۸۶

۹۵

۱۰%

هیدروژن

هزارتن

۵۲

۶۴

۲۳%

جمع

 

۱,۰۲۴

۱,۱۸۹

۱۶%

مقدار

 فروش

متانول

هزار تن

صادراتی

۵۴۹

صادراتی

۶۵۹

۲۰%

داخلی

۱۵۵

داخلی

۱۷۰

۱۰%

اسید استیک

هزار تن

۱۲۲

۱۳۰

۷%

منواکسیدکربن

هزار تن

۴

۵

۲۵%

هیدروژن

هزار تن

۵۲

۶۴

۲۳%

جمع

هزار تن

۸۸۲

۱,۰۲۸

۱۷%

مبلغ فروش

متانول

میلیون ریال

صادراتی

۷,۰۱۲,۵۵۷

صادراتی

۷,۰۴۳,۵۶۸

۰%

داخلی

۱,۳۹۳,۱۳۵

داخلی

۱,۴۵۱,۳۶۸

۴%

اسید استیک

میلیون ر

۱,۵۹۸,۷۴۲

۱,۴۴۷,۸۱۰

-۹%

منواکسیدکربن

میلیون ر

۱۲,۸۳۶

۲۶,۲۶۱

۱۰۵%

هیدروژن

میلیون ر

۳۳,۲۴۶

۴۹,۴۶۶

۴۹%

جمع

میلیون ر

۱۰,۰۵۰,۵۱۵

۱۰,۰۱۸,۴۷۳

۰%

نرخ

 فروش

متانول

ریال/کیلو

صادراتی

۱۲,۷۷۳

صادراتی

۱۰,۶۸۸

-۱۶%

داخلی

۸,۹۸۸

داخلی

۸,۵۳۷

-۵%

اسید استیک

ریال/کیلو

۱۳,۱۰۴

۱۱,۱۳۷

-۱۵%

منواکسیدکربن

ریال/کیلو

۳,۲۰۹

۵,۲۵۲

۶۴%

هیدروژن

ریال/کیلو

۶۳۹

۷۷۳

۲۱%

 

 

شرح

سه ماهه

واقعی

اول ۹۳

پیش بینی ۹ ماهه باقی مانده از سال(توسط شرکت)

برآورد ۹ ماهه باقی مانده از سال(۱)

برآورد ۹ ماهه باقی مانده از سال(۲)

برآورد ک

ارشناسی ۹۳(۱)

برآورد

کارشناسی ۹۳(۲)

مقدار

متانول

صادراتی

۱۶۶

صادراتی

۴۹۳

صادراتی

۴۹۳

صادراتی

۴۹۳

صادراتی

۶۵۹

صادراتی

۶۵۹

داخلی

۴۳

داخلی

۱۲۷

داخلی

۱۲۷

داخلی

۱۲۷

داخلی

۱۷۰

داخلی

۱۷۰

اسید استیک

۲۶

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۴

۱۳۰

۱۳۰

co2

۲

۳

۳

۳

۵

۵

هیدروژن

۱۸

۴۶

۴۶

۴۶

۶۴

۶۴

جمع

۲۵۵

۷۷۳

۷۷۳

۷۷۳

۱,۰۲۸

۱,۰۲۸

مبلغ

متانول

صادراتی

۱,۸۱۹,۸۳۵

صادراتی

۵,۲۲۳,۷۳۳

صادراتی

۵,۸۰۷,۵۴۰

صادراتی

۶,۱۱۳,۲۰۰

صادراتی

۷,۶۲۷,۳۷۵

صادراتی

۷,۹۳۳,۰۳۵

داخلی

۳۵۹,۱۲۶

داخلی

۱,۰۹۲,۲۴۲

داخلی

۱,۱۴۱,۴۷۶

داخلی

۱,۱۴۱,۴۷۶

داخلی

۱,۵۰۰,۶۰۲

داخلی

۱,۵۰۰,۶۰۲

اسید استیک

۳۸۳,۸۲۰

۱,۰۶۳,۹۹۰

۱,۷۶۸,۰۰۰

۱,۷۶۸,۰۰۰

۲,۱۵۱,۸۲۰

۲,۱۵۱,۸۲۰

co2

۸,۶۱۸

۱۷,۶۴۳

۱۷,۶۴۳

۱۷,۶۴۳

۲۶,۲۶۱

۲۶,۲۶۱

هیدروژن

۲۲,۳۶۸

۲۷,۰۹۸

۵۷,۱۷۸

۵۷,۱۷۸

۷۹,۵۴۶

۷۹,۵۴۶

جمع

۲,۵۹۳,۷۵۷

۷,۴۲۴,۷۱۶

۸,۷۹۱,۸۳۷

۹,۰۹۷,۴۹۷

۱۱,۳۸۵,۶۰۴

۱۱,۶۹۱,۲۶۴

نرخ

متانول

صادراتی

۱۰,۹۶۳

صادراتی

۱۰,۵۹۶

صادراتی

۱۱,۷۸۰

صادراتی

۱۲,۴۰۰

صادراتی

۱۱,۵۷۴

صادراتی

۱۲,۰۳۸

داخلی

۸,۳۵۲

داخلی

۸,۶۰۰

داخلی

۸,۹۸۸

داخلی

۸,۹۸۸

داخلی

۸,۸۲۷

داخلی

۸,۸۲۷

اسید استیک

۱۴,۷۶۲

۱۰,۲۳۱

۱۷,۰۰۰

۱۷,۰۰۰

۱۶,۵۵۲

۱۶,۵۵۲

co2

۴,۳۰۹

۵,۸۸۱

۵,۸۸۱

۵,۸۸۱

۵,۲۵۲

۵,۲۵۲

هیدروژن

۱,۲۴۳

۵۸۹

۱,۲۴۳

۱,۲۴۳

۱,۲۴۳

۱,۲۴۳


در جدول بالا مقدار فروش محصولات در نه ماهه باقی مانده از سال را مطابق با آنچه که خود شرکت پیش بینی نموده است لحاظ کرده ایم.

شرکت متانول خود را در سه ماهه اول واقعی در هر تن با نرخ ۳۳۹ دلار و دلار ۳۲۳۲ تومان فروخته است و برای ۹ ماه باقی مانده از سال متانول را ۴۰۰ دلار و دلار را ۲۶۵۰ تومان لحاظ کرده است.معمولا و طبق آنچه که در سال های قبل هم مشاهده کرده ایم نرخ متانول در نیمه دوم سال و با افزایش سرما با افزایش روبرو می شود و به نظر می رسد امسال هم شاهد رشد خوبی در نرخ متانول باشیم.با رعایت احتیاط برای ۹ ماه باقی مانده از سال دو نرخ ۳۸۰ و ۴۰۰ دلار را برای متانول لحاظ کرده و نرخ تسعیر ارز را هم ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.همانطور که مشاهده می کنید :

در حالت اول : با متانول ۳۸۰ دلاری و دلار ۳۱۰۰ تومانی می تواند به فروش ۱۱۳۸ میلیارد تومانی

در حالت دوم: با متانول ۴۰۰ دلاری و دلار ۳۱۰۰ تومانی میتواند به فروش ۱۱۶۹ میلیارد تومانی دست یابد.بودجه شرکت حدودا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می باشد

شایان ذکر است نرخ اسید استیک در برآورد مذکور همان نرخی صادراتی شرکت یعنی ۵۵۸ دلار لحاظ شده است و نرخ فروش متانول داخلی را نیز همانند نرخ سال ۹۲ در نظر گرفته ایم.


بررسی بهای تمام شده :


حدودا ۵۳ درصد از بهای تمام تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم ( مصرف گاز طبیعی  و گاز سوخت به همراه دی اکسید کربن) می باشد.افزایش نرخ گاز طبیعی به ۱۳ سنت و گاز سوخت به ۱۳۲ تومان در هر متر مکعب باعث رشد چشمگیر بهای تمام شده شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ شده است.

در جدول زیر ترکیب مواد مستقیم مصرفی ( گاز طبیعی ،سوخت و دی اکسید کربن ) نشان داده شده است.نرخ خرید گاز طبیعی در سه ماهه اول واقعی ۹۳ مبلغ ۳۷۴۵ ریال  نرخ گاز سوخت ۱۴۴۹ ریال در هر متر مکعب بوده است و برای ۹ ماه آتی نیز همین نرخ ها توسط شرکت در نظر گرفته شده است.

ما در این گزارش برای برآورد نرخ های ۹ ماه آتی سال مالی ،نرخ گاز طبیعی را همان نرخ مصوب یعنی  ۳۷۴۵ ریال و نرخ سوخت را نرخ ۱۳۲۰ ریال لحاظ می کنیم.نرخ سوخت اخیرا ۱۳۲ تومان تصویب شد.

اما دی اکسید کربن شرکت از مارون تهیه می شود .در مجمع شرکت که در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال جاری برگزار شد عنوان شد که هر تن دی اکسید کربن را ۲۷.۵ دلار ( با دلار مبادلاتی) یعنی ۷۲۹ ریال در هر کیلو خریداری می کند که ما نیز در برآورد خود همین نرخ را لحاظ کرده ایم.بر همین اساس و در کل مبلغ مواد مستقیم برآوردی ما از مبلغ بودجه ۲۷.۱ میلیارد تومان بیشتر خواهد شد

 

 


شرح

واحد

واقعی سال ۹۲

بودجه ۹۳

سه ماهه اول سال ۹۳

پیش بینی ۹ ماهه آتی توسط شرکت

 برآورد ۹ ماهه آتی

برآورد ۹۳

مقدار مصرف

گاز طبیعی

م – متر مکعب

۶۵۱

۷۴۸

۲۱۰

۵۳۸

۵۳۸

۷۴۸

گاز سوخت

م – متر مکعب

– 

۲۷۱

۷۵

۱۹۶

۱۹۶

۲۷۱

 دی اکسید کربن

هزار تن

۱۹۰

۲۳۳

۵۵

۱۷۸

۱۷۸

۲۳۳

مبلغ مصرف

گاز طبیعی

میلیون ریال

۸۲۸,۲۶۲

۲,۸۰۳,۰۱۱

۷۸۶,۵۳۲

۲,۰۱۶,۴۷۹

۲,۰۱۶,۴۷۹

۲,۸۰۳,۰۱۱

گاز سوخت

میلیون ریال

– 

۳۹۲,۴۲۷

۱۰۸,۶۳۹

۲۸۳,۷۸۸

۲۵۸,۷۲۰

۳۶۷,۳۵۹

دی اکسید کربن

میلیون ریال

۱۱۵,۷۶۰

۱۴۱,۵۶۳

۲۴,۶۰۱

۱۱۶,۹۶۲

۱۲۹,۷۶۲

۱۵۴,۳۶۳

جمع

میلیون ریال

۹۴۴,۰۲۲

۲,۹۴۴,۵۷۴

۸۱۱,۱۳۳

۲,۱۳۳,۴۴۱

۲,۴۰۴,۹۶۱

۳,۲۱۶,۰۹۴

نرخ مصرف

گاز طبیعی

واحد/ریال

۱۲۷۲

۳,۷۴۷

۳,۷۴۵

۳,۷۴۸

۳,۷۴۸

۳,۷۴۷

گاز سوخت

واحد/ریال

– 

۱,۴۴۸

۱,۴۴۹

۱,۴۴۸

۱,۳۲۰

۱,۳۵۶

دی اکسید کربن

واحد/ریال

۶۰۹

۶۰۸

۴۴۷

۶۵۷

۷۲۹

۶۶۳


 

صورت سود و زیان:


شرح

واحد

واقعی سال ۹۲

بودجه ۹۳

سه ماهه واقعی اول ۹۳

برآورد ۹۳(۱)

برآورد ۹۳(۲)

فروش

میلیون ریال

۱۰,۰۵۰,۵۱۵

۱۰,۰۱۸,۴۷۳

۲,۵۹۳,۷۵۷

۱۱,۳۸۵,۶۰۴

۱۱,۶۹۱,۲۶۴

بهای تمام شده کالای فروش رفته

میلیون ریال

-۲,۴۷۹,۰۴۳

-۵,۴۹۷,۰۱۶

-۱,۲۵۷,۸۸۹

-۵,۷۶۸,۵۳۶

-۵,۷۶۸,۵۳۶

سود (زیان) ناخالص

میلیون ریال

۷,۵۷۱,۴۷۲

۴,۵۲۱,۴۵۷

۱,۳۳۵,۸۶۸

۵,۶۱۷,۰۶۸

۵,۹۲۲,۷۲۸

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

میلیون ریال

-۱,۴۰۱,۸۴۹

-۱,۶۲۷,۲۷۹

-۶۹۳,۱۹۴

-۱,۶۲۷,۲۷۹

-۱,۶۲۷,۲۷۹

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)عملیاتی

میلیون ریال

-۷۴۶,۰۸۹

۱۳۹,۱۱۰

۱۰۳,۸۰۸

۱۳۹,۱۱۰

۱۳۹,۱۱۰

سود (زیان) عملیاتی

میلیون ریال

۵,۴۲۳,۵۳۴

۳,۰۳۳,۲۸۸

۷۴۶,۴۸۲

۴,۱۲۸,۸۹۹

۴,۴۳۴,۵۵۹

هزینه های مالی

میلیون ریال

-۵۲,۴۲۴

-۴۵۳,۸۰۹

-۶۸,۹۱۶

-۴۵۳,۸۰۹

-۴۵۳,۸۰۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

میلیون ریال

۱,۱۱۲,۷۹۶

۱,۶۰۴,۷۹۲

۵۲۶,۳۸۱

۱,۶۰۴,۷۹۲

۱,۶۰۴,۷۹۲

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

میلیون ریال

۳۲,۳۵۳

۳۴,۲۵۵

۲۵,۹۸۶

۳۴,۲۵۵

۳۴,۲۵۵

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

میلیون ریال

۶,۵۱۶,۲۵۹

۴,۲۱۸,۵۲۶

۱,۲۲۹,۹۳۳

۵,۳۱۴,۱۳۷

۵,۶۱۹,۷۹۷

مالیات

میلیون ریال

۰

۰

۰

۰

۰

سود خالص

میلیون ریال

۶,۵۱۶,۲۵۹

۴,۲۱۸,۵۲۶

۱,۲۲۹,۹۳۳

۵,۳۱۴,۱۳۷

۵,۶۱۹,۷۹۷

سرمایه

میلیون ریال

۹۵۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

EPS

ریال

۶,۸۵۹

۴,۴۴۱

۱,۲۹۵

۵,۵۹۴

۵,۹۱۶

 

 

همانطور که ملاحظه می کنید بدون تغییر در میزان تولید و فروش بودجه سال ۹۳ و در دو سناریو :

در حالت اول : متانول ۳۸۰ دلاری و دلار ۳۱۰۰ تومانی

حالت دوم: با متانول ۴۰۰ دلاری و دلار ۳۱۰۰ تومانی

شرکت می تواند سود هر سهم ۴۴۴ تومانی خود را به ۵۵۹ تا ۵۹۱ تومان هم افزایش دهد و با تعدیل مثبت ۲۹ تا ۳۳ درصدی همراه شود. با این حال این سود از سود سال ۹۲ شرکت کمتر خواهد بود.

شایان ذکر است در برآورد فوق هزینه های عمومی و اداری که هزینه های حمل نیز در آن گنجانده شده است را بدون تغییر نسبت به بودجه در نظر گرفته ایم.میانگین نرخ حمل متانول و اسید استیک صادراتی شرکت ۶۰ دلار می باشد

پرشین تحلیل

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ