نگاهی اجمالی بر نکات شرکت های متانولی بر اساس گزارش های سه ماهه

0

شرکت پتروشیمی زاگرس

*پیش بینی سه ماه منتشر نشده است.

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۴۰۰ر۲ میلیارد ریال را در تاریخ ۰۷/۱۲/۹۲  مبلغ ۰۱۰ر۴ ریال اعلام نموده است.

از نکات قابل توجه در بودجه ی زاگرس افزایش ۱۲۴ درصدی بهای تمام شده در مقایسه با افزایش   ۱۸درصدی مبلغ فروش می باشد.از اینرو سود هر سهم پیش بینی شده برای سال  ۹۳ (۴۰۱۰ریال) در مقایسه با سود واقعی سال ۹۲ (۴۸۴۰ریال) معادل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

مفروضات بودجه:

  • نرخ خوراک گاز مبلغ ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب و با نرخ تسعیر هر دلار مبلغ ۵۰۰ر۲۶ ریال  لحاظ شده است.
  • نرخ فروش صادراتی هر تن متانول مبلغ ۳۹۰ دلار با نرخ تسعیر ارز ۰۰۰ر۲۹ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.(در سال ۹۲ نرخ تسعیر ارز در حدود ۳۰۰۰۰ریال و نرخ متانول ۴۲۹ دلار بوده است.)

**  عمده بازارهای هدف پتروشیمی زاگرس شامل کشورهای کشورهای چین، تایوان، حوزه جنوب شرق آسیا، هندوستان، شمال افریقا و کشورهای حوزه شرق،غرب و شمال غرب اروپا از جمله مقاصد شرکت پتروشیمی زاگرس می باشند،بررسی قیمت متانول در این مناطق در شرایط فعلی به شرح جدول زیر می باشد:

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

در سال گذشته به دلیل قطعی گاز برخی واحد های تولید کننده ی متانول ایرانی و اورهال برخی از مجتمع های بزرگ تولید کننده ی متانول،عرضه متانول به شدت کاهش یافت و قیمت متانول به بالای ۵۰۰ دلار  به ازای هر تن نیز رسید.

  • با توجه به قیمت های فعلی متانول در سطح جهان، نرخ ۳۹۰ دلار بودجه برای فروش متانول معقول بنظر می رسد.

  • نرخ گاز سوخت در بودجه معادل ۷۹۵ ریال می باشد.
  • نرخ هزینه ی حمل به ازای هر تن متانول معادل ۷۰ دلار  و با نرخ تسعیر ارز  ۲۹۰۰۰ ریالی لحاظ شده است.(نرخ هزینه ی حمل به چین معادل ۶۵ دلار به ازای هر تن می باشد)
  • میزان تولید و فروش متانول  برای سال ۹۳ معادل ۲.۵ میلیون تن پیش بینی شده است که نسبت به عملکرد واقعی سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

*بررسی عملکرد سه ماهه ی شرکت نشان می دهد که شرکت فروش خود را بر اساس پیش بینی های بودجه به انجام رسانده است

مقایسه ی عملکرد پتروشیمی زاگرس:

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

افزایش سرمایه: مورد ندارد

طرح توسعه: مورد ندارد

سایر توضیحات:

یکی از  عمده مشکلات شرکت برای رسیدن به میزان تولید هدف گذاری شده، سنگین بودن خوراک دریافتی به دلیل وجود درصد بالای +C2  می باشد.برای استفاده ی بهینه ی از خوراک دریافتی باید C2+ از آن  جدا شود.

برآورد سود کارشناسی:

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

*عدم تغییر در بهای تمام شده بدلیل ثابت بودن میزان تولید و نرخ خوراک و نرخ ارز تسعیر مبادلاتی می باشد.

سود هر سهم شرکت پتروشیمی زاگرس حساسیت بالایی نسبت به نوسانات نرخ متانول و ارز دارد.از طرف دیگر بررسی روند قیمتی چند سال قبل متانول جهانی،نشان دهنده ی آن است که در طول سال و با توجه به عرضه  و تقاضای بازار و شرایط آب و هوایی در طی سال قیمت متانول با نوسان مواجه می شود.بنابراین با توجه به بررسی بازار های هدف شرکت و نرخ متانول در هر یک از آنها می توان گفت که نرخ متانول در طی سال جاری نوسان قیمتی بین ۳۷۵ تا ۴۲۰ دلار را تجربه خواهد کرد.

شرکت پتروشیمی خارک

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ را با سرمایه ۰۰۰ر۱ میلیارد ریال در تاریخ های ۱۳/۱۲/۹۲ و ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ ۶۸۰ر۴ ریال و مطابق اطلاعیه اخیر با سرمایه ۰۰۰ر۲ میلیارد ریال مبلغ ۰۰۷ر۳ ریال اعلام نموده است.
شرکت علت افزایش پیش بینی درآمد هر سهم (نسبت به مبلغ اعلام شده در بیانیه ثبت افزایش سرمایه) را عمدتا ناشی از کاهش نرخ خرید خوراک از ۱۳ سنت به ۵ر۹ سنت اعلام نموده است.

مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ :

مقدار تولید با توجه به برنامه تعمیرات اساسی پیش بینی شده است. در این ارتباط شرکت عنوان نموده است “پیش بینی می گردد که در سال ۱۳۹۳ تعمیرات اساسی انجام و جهت انجام کار فوق حدودا یک ماه زمان در نظر گرفته شده است“.

شرکت جهت تبدیل ارز حاصل از فروش های صادراتی و همچنین وجوه پرداختی بابت گاز خوراک و هزینه حمل محصولات در ۹ ماهه آتی سال مالی از نرخ هر دلار ۲۶.۵۰۰ ریال استفاده نموده است. حال آنکه نرخ تسعیر قابل دسترس در ۳ ماهه ابتدایی سال مالی ، طبق اعلام شرکت، به طور میانگین مبلغ ۳۲.۴۳۹ ریال بوده است.

نرخ پیش بینی شده برای فروش محصولات در ۹ ماهه آتی به ازای هر تن پروپان و بوتان ۷۵۰ دلار، پنتان ۸۴۰ دلار، گوگرد ۱۱۵ دلار و متانول ۳۵۰ دلار می باشد.

نرخ خرید خوراک (گاز ترش) برای ۹ ماهه آتی معادل ۵ر۹ سنت پیش بینی شده است.

افزایش سرمایه :

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۱ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۲ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تصویب گردید.

طرح توسعه هیچ گونه افزایش  در میزان تولید ندارد. بلکه برنامه شرکت افزایش ظرفیت ذخیره سازی متانول به ۱۸۰ هزار تن است. این افزایش ظرفیت دو فایده اساسی دارد. ۱) کشتی های بزرگتر که هزینه کمتری دارند و شرکت می تواند در زمان بهتری فروش کند. شرکت در سال گذشته در زمستان حتی در نرخ ۵۴۰ دلار هم فروش داشته است. ۲) شرکت در گذشته تنها قادر به ذخیره سازی به مدت ۱ هفته بوده است اما در حال حاضر توانایی ذخیره سازی ۴۵ الی ۶۰ روزه را دارد که باعث افزایش قدرت چانه زنی شده است.

عمده هدف افزایش سرمایه ، بازسازی است. این امر تاثیری بر سودآوری سال جاری شرکت ندارد.

طرح های توسعه

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

نرخ فروش محصولات

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

سایر توضیحات

ظرفیت گاز شرکت ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون فوت مکعب است که به ظرفیت ۸۵% رسیده است و اکنون به بالای ۹۵% رسانده شده است. امسال می تواند به ظرفیت اسمی برسد.

طرح توسعه متانول ۲ به طرح NGL خارک بستگی دارد. ورودی متانول ۲ متان از NGL خارک است. تا کنون ۷۵ میلیون یورو و ۷۵ میلیارد تومان در این طرح سرمایه گذاری شده است . طرح NGL فعلا راکد است ، اما به نظر می رسد نظر مدیران جدید وزارت نفت ، ساخت و تکمیل این طرح است.

برنامه تولید امسال ۹۷۰ هزار تن محصول است که انتظار می رود در محدوده ۹۹۰ تا ۱۰۰۰ هزار تن تولید انجام شود.

از برنامه های شرکت، ثبات تولید، کشتی بزرگ تر، ارسال محصول به مقاصد دورتر و کاهش هزینه حمل است.

هزینه حمل بین ۶۵ دلار تا ۷۵ دلار است . بسته به زمان، کشتی، مقصد و غیره دارد. روند هزینه حمل نزولی است.

در سال ۱۳۹۳ یک محموله به اروپا صادر شده است.

تحریم ها برای شرکت مشکلاتی بوجود آورده است به طوری که برای انتقال پول به علت بسته بودن سوییفت با مشکل مواجه هستیم همچنین ۱ کشتی شرکت در هند توقیف شده است و ۱ کمپرسور زیمنس که ۱۲ درصد ازمبلغ آن به صورت پیش پرداخت واریز شده است(موضوع خرید تاسیسات مورد نیاز واحد متانول ۲) به علت مشکلات تحریم به دست ما نرسیده است اما به علت اینکه این کمپسورها درکشور دیگری خریدار ندارد، طرف آلمانی نیز بدنبال حل این مشکل و رفع موانع انتقال آنها می باشد.

صورتحساب های شرکت ملی نفت برای نیمه نخست سال۹۱ بر مبنای ارز مرجع )هر دلار۱۲۲۶ تومان(ارسال شد و شرکت ملی نفت از نیمه دوم سال ۹۱ نرخ خوراک این شرکت را بر مبنای ارز مبادله ای درخواست نمود. شرکت پتروشیمی

خارک نیز مبالغ درخواستی را واریز نمود اما در سال ۹۲ از شرکت به جای تسویه ریالی، تسویه دلاری درخواست شد )این به معنای نرخ دلار به صورت توافقی )آزاد( می باشد( که حتی این موضوع را نیز شرکت پذیرفت و در سال۹۲ هزینه تامین خوراک گاز این شرکت به صورت دلاری پرداخت گردید، اما شرکت ملی نفت برای نیمه دوم سال ۹۱ نیز درخواست محاسبه صورتحساب به صورت دلاری را دارد اما طبق اعلام مدیر مالی شرکت زیر بار این موضوع نخواهد رفت.

خبر از علاقه شرکت برای تبدیل متانول به پروپیلن و پروپیلن به پلی پروپیلن در آینده است و مزیت این موضوع این که با افت احتمالی قیمت متانول با تولید محصولات پایین دستی شرکت می تواند سود خود را حفظ ودر صورتی که نرخ متانول رشد کند به فروش متانول بپردازد.

مقایسه اقلام ترازنامه

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۳۲۴ر۴ ریال و مطابق اطلاعات سه ماهه، مبلغ ۴۴۱ر۴ ریال اعلام نموده است.

پیش ‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ نسبت به عملکرد سال مالی قبل به‌ ترتیب فروش تقریبا بدون تغییر، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته مبلغ ۰۱۸ر۳ میلیارد ریال افزایش، سود عملیاتی ۴۴ درصد کاهش و سود خالص ۳۵ درصد کاهش را  نشان می‌دهد.

مفروضات بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه:

  • نرخ خوراک بر اساس ۱۳ سنت و نرخ سوخت براساس ۱.۳۲۰ ریال محاسبه شده است.
  • نرخ فروش متانول صادراتی در پیش بینی کل سال ۴۰۰ دلار به ازای هر دلار ۵۰۰ر۲۶ ریال و در سه ماهه واقعی ۳۳۸ دلار به ازای هر دلار ۳۲۰ر۳۲ ریال می باشد.
  • مقدار مصرف و نرخ گاز خوراک ۷۶۷ر۴۵۰ر۷۴۸ مترمکعب به نرخ ۷۴۵ر۳ ریال (۱۳ سنت و هزینه آبونمان و خدمات منطقه ویژه و مالیات بر ارزش افزوده) و گاز سوخت به میزان ۸۶۴ر۶۲۴ر۲۷۰ مترمکعب به نرخ ۴۵۰ر۱ ریال (مبلغ ۳۲۰ر۱ ریال و هزینه آبونمان و خدمات منطقه ویژه و مالیات بر ارزش افزوده) می باشد .
  • نرخ دی اکسید کربن دریافتی از مارون ۲۴.۴۹ دلار/تن

بررسی عملکرد واقعی شرکت:

جدول زیر میزان تولید و فروش متانول را به عنوان اصلی ترین محصول شرکت نشان می دهد:

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

متانول  ۷۶ درصد تولید و ۸۵ درصد کل فروش شرکت را شامل می شود.از کل متانول تولیدی در حدود ۷۹ درصد آن صادر می شود که از کل آن ۷۵ درصد به کشور چین و ۲۵ درصد به هند صورت می گیرد.

شرکت در عملکرد واقعی سه ماهه خود متانول را به نرخ ۳۳۸ دلار صادر کرده است،این در حالی است که نرخ متانول صادراتی در بودجه با نرخ ارز مبادلاتی معادل ۴۰۰ دلار پیش بینی شده است.از سوی دیگر نرخ های فروش متانول در بازار چین و هند متفاوت می باشد و در بازار هند نرخ متانول کمتر از چین است.

بررسی قیمت متانول در چین نشان دهنده ی قیمت های ۳۸۷ تا ۳۹۳ دلار (نرخ های مذکور با احتساب بر اساس قرداد CRF شامل هزینه ی حمل نیز می باشد که با کسر ۶۵ دلار از نرخ های فعلی به نرخ های ۳۲۲ تا ۳۲۸ دلار خواهیم رسد)در یک ماه گذشته است.بنابراین می توان گفت برآورد شرکت از نرخ متانول خوش بینانه بوده است.

با این حال با نزدیک شدن به فصل سرما احتمال افزایش نرخ متانول وجود دارد بنابراین می توان نرخ متوسط ۳۷۵ تا ۴۲۰ دلار را نرخ معقولی برای متانول در سال جاری دانست.

برای فروش داخلی متانول ۳۲۴ دلار به ازای هر تن پیش بینی شده است.

نرخ اسد استیک در سه ماه واقعی برای صادرات ۵۵۸ دلار به ازای هرتن بوده است.

پیش بینی شرکت از نرخ های ریالی فروش به شرح جدول زیر می باشد:

تحلیل پتروشیمی فن آوران (شفن) تحلیل پتروشیمی زاگرس تحلیل بورس امروز تحلیل برتر اخبار بورس امروز

در بخش بهای تمام شده شرکت ابهامات موجود در زمینه ی خوراک و سوخت را برطرف کرده است.

تنها نکته ی قابل توجه در رابطه با مونو اکسید دریافتی از مارون می باشد که به نرخ ۲۴.۴۹ دلار به ازای هر تن پیش بینی شده است که این مبلغ از طرف مدیر عامل شرکت در مجمع عمومی عادی ۲۷.۵ دلار اعلام شد.

افزایش سرمایه:

در سال ۹۳ شرکت قصد افزایش سرمایه تا میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال دارد، در حال حاضر سرمایه این شرکت معادل ۹۵۰ میلیارد ریال می باشد.

طرح توسعه:

با توجه به افزایش تقاضای متانول در سالهای آینده، این شرکت طرح احداث واحد متانول جدید با ظرفیت ۵۰۰۰ تن در روز را جزو طرح های توسعه ای خود قرار داده است.

طرح توسعه با کسب مجوز از NPC وارد مراحل اجرایی شده است که برای این کار شرکتی با نام کیمیا فناوران ماهشهر تشکیل شده است و ۶۰ % سهام آن متعلق به فناوران و ۲۰% متعلق به امیر کبیر و۲۰% متعلق به نیرو فرهنگ می باشد. سرمایه اولیه این شرکت پرداخت شده و در آستانه برگزاری مناقصه می باشند و تا سه ماه آینده کارهای اداری و همزمان انتخاب لایسنس مناسب انجام خواهد گرفت. در این طرح سرمایه اولیه واحد متانول ۵۰۷  میلیون یورو و سرمایه مربوط به صنایع پایین دستی آن در حدود ۳۰۰ میلیون یورو می باشد و در مجموع در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این طرح نیاز است. زمان نرمال انجام این طرح ۴۸ ماه می باشد ولی به علت استفاده برخی از شرکتها از این طرح (شرکتهای لورگی و داوی) و قابل کپی بودن برخی از مراحل، این طرح می تواند ظرف مدت ۳ سال به بهره برداری برسد.

سایر توضیحات:

-احتمالی قطع خوراک برای شرکت وجود دارد که در طی سال و به شکل غیر قابل پیش بینی رخ می دهد،در سال ۹۲کاهش مقدار تولید به میزان ۶% مربوط به قطع خوراک در زمستان به مدت تقریبی۲ ماه است که به صورت مستمر نیز نبوده است .مقدار تولید از دست رفته ناشی از قطع خوراک برابر با ۱۸۳۰۰۰ تن متانول و ۲۵۳۰۰ تن اسید اسیتیک و ۲۰۵۰۰ تن منواکسید کربن می باشد.مقدار فروش نیز ۸-۹% کاهش داشته است که با افزایش نرخ، مقداری از آن جبران شده است به طوریکه مبلغ فروش نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

– هزینه ی بالاسری گاز شامل ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بعلاوه هزینه ی آبنومان،هزینه ی استهلاک خطوط انتقال گاز و خدمات منطقه ی ویژه می باشد.

– واحد متانول این شرکت تا دو سال آینده تعمیرات اساسی نخواهد داشت.

 

منبع : تحلیل روزانه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ