متوسط قیمت مسکن در تهران ۵.۶ میلیون تومان/ تورم ۷۲ درصدی

0

به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یازمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی اعلام شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۶ میلیون و ۵۹۷ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۱ درصد افزایش داشته است

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۲۳۶۹ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۵۹۷۱ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های ممسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۷۸۸۵ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۸ با ۸.۱ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: زمستان ۱۳۹۱

قیمت فروش یک متر مربع یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کل شهر حداقل ۱۰۰۰۰ (هزار ریال)،‌ حداکثر ۱۹۷۸۸۵ (هزار ریال)، متوسط ۵۶۵۶۷ (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز ۹۱، ۴۳.۵

درصد تغییر نسبت به زمستان ۹۰، ۱۵۷.۱

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹۰۴۳ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۹.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲.۶ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۸۶۱۴ هزار ریال در منطقه ۱ و کمترین آن در حدود ۱۸۵۲۹ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۵۸۰ هزار ریال و در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۰۸۳۳۳ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۱.۷ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملا ملکی در شهر تهران ۱۶۳۷۷۷ ریال بوده است ک نسبت به فصل قبل ۳.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه هس درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده، ۲۴۰۰۰۴ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۸۰۴۱۰ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۰۰۰۰ ریال در منطقه ۱۵ و حداکثر ۸۳۷۹۳۱ ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۵ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۰ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ