چند معمای تصویری برای افراد تیزبین

0

هر قدر هم که شاید آرزویش را داشته باشیم، اما حقیقت آن است که همه‌ی ما تیزبین به دنیا نیامده ایم. با اینکه بعضی‌ها می‌توانند به راحتی یک گربه‌ی سیاه را که خودش را روی دیواری به همان رنگ استتار کرده، تشخیص دهند، اما بیشتر مردم معمولاً چیزی جز دیوار نمی‌بینند.

اما همه‌ی ما یک تیزبین در درون خودمان داریم که با تمرین می‌توانیم آن را بیرون بکشیم و شکوفا کنیم. به همین دلیل هم ما چند معمای تصویری برایتان آماده کرده ایم که باید در آن ها تصاویر به خصوصی که پنهان شده را پیدا کنید.

جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

گربه را می‌توانید پیدا کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۲

سگ را پیدا کنید.

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۳

یک قارچ خود را بین این کفشدوزک‌ها پنهان کرده. می‌توانید پیدایش کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۴

یک گربه هم در این تصویر پنهان شده. پیدایش کنید.

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۵

در این تصویر یک صورت هست. آن را می‌بینید؟

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۶

روباه را پیدا کنید.

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۷

یک پری کوچک در اینجا است. می‌توانید پیدایش کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

معمای شماره ۸

پروانه‌ای که بین این جغد‌ها پنهان شده را پیدا کنید.

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۲

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۳

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۴

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۵

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۶

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۷

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

جواب معمای شماره ۸

معما همراه با جواب معما های هوش جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

منبع : روزیاتو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ