سکونت یک زن وسط خیابان امام خمینی + عکس

0

زنی در شهر تیتکانلو در خیابان ساکن است وبا ساختن پناهگاهی از زباله شب خود را به روز می رسانند.

درابتدای خیابان امام خمینی (ره) شهر تیتکانلو ، انباشته ای از زباله ،ضایعات،کارتن و .. توجه هر بیننده ای را جلب می کند .

عکس های جالب و زیبا اخبار حوادث اخبار جالب
یک زن با همین زباله ها سرپناهی برای خود ایجاد کرده ودر کنارخیابان زندگی می کند.
به سرپناه این زن نزدیک شدیم اما از سرپناهش خارج نشد وحتی تمایلی هم به حرف زدن نداشت.
شاهدان محلی می گویند در حدود دوماه است که این زن در جلوی دبستان ابتدایی شهر برای خود با کارتن، پارچه وزباله ها سرپناهی ایجاد کرده وشب ها را دراین سرپناه به روز می رساند.
عکس های جالب و زیبا اخبار حوادث اخبار جالب
آنان اضافه کردند، این زن به لحاظ روانی دچار اختلال است وحرکت غیرعادی او درکوچه وخیابان باعث وحشت زنان وکودکان می شود اما ازسوی شورای شهر یا نهادهای متولی اقدامی صورت نگرفته است .
یکی از اعضای سابق شورای شهرتیتکانلو هم گفت درسال های گذشته هم چند مورد ازاین افراد در سطح شهررها شده بودند که با هماهنگی با دادستانی این افراد جمع آوری وبه مراکز مرتبط واگذارشدند.
برای کسب اطلاع بیشتر ازاین شرایط خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فاروج با رئیس شورای شهر تیتکانلو تماس گرفت که مجید محمدی پاسخگویی را به روز بعد موکول کرد.

عکس های جالب و زیبا اخبار حوادث اخبار جالب

عکس های جالب و زیبا اخبار حوادث اخبار جالب

عکس های جالب و زیبا اخبار حوادث اخبار جالب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ