پوشش ۷۹ درصدی “EPS” لامیران طی ۹ ماه

0

شرکت لامیران در سه ماهه سوم سال مالی ۹۲ با اختصاص ۳۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۹ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

،شرکت لامیران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۲ را با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال در مرداد ماه ۹۱ مبلغ ۵۲۳ ریال، در شهریور ماه ۹۱ به صورت حسابرسی شده و در دیماه ۹۱ مبلغ ۵۲۳ ریال اعلام کرده بود و با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۱ به مبلغ ۳۱۰ ریال ، در اردیبهشت و تیر ماه ۹۲مبلغ ۳۸۴ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲ با اختصاص ۳۰۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

لازم به ذکر است این شرکت در مجمع فوق العاده مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۱ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) کرده است و متعهد شده است که تا پایان سال مالی، افزایش این سرمایه را نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت برساند.

“فلامی” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۱۱۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۶۰۷ ریال اعلام کرده بود که طبق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۶۱۶ریال سود به ازای هر سهم تحقق یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ