پکویر با تعدیل ۵۲۴ درصدی به تالار شیشه ای برمی گردد

0

کویر تایر در اطلاعیه صورت مالی میاندوره ای ۶ ماهه سود هر سهم سال مالی ۹۲ را به صورت حسابرسی نشده مبلغ یک هزار و ۱۴۶ ریال معادل ۵۲۴ درصد افزای اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) کویر تایر در سال ۹۲ از محل فروش مبلغ یک هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال سود کسب کرده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۹۶ درصد افزایش داشته است. که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص ۳۶۰ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال اعلام کرده است که این مبلغ در مقایسه با سود ناخالص سال گذشته این شرکت افزایش ۳۰۴ درصدی را نشان می دهد.

با کسر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و اضافه کردن سایر درآمدهای عمیلیاتی به سود ناخالص مبللغ ۳۱۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال به عنوان سود عملیاتی به دست آمده است که این سود نیز افزایش ۵۲۵ درصدی را به نسبت سال گذشته نشان می دهد.

بر اساس صورت مالی منتشر شده سود خالص پس از کسر مالیات، مبللغ ۲۹۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال اعلام شده است که در مقایسه با سال قبل ۵۲۵ درصد افزایش یافته است.

سود انباشته پایان دوره مالی نیز با اضافه شدن سود انباشته در ابتدای سال به سود خالص مبلغ ۳۷۰ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال را به جا گذاشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ