کدال و آخرین اخبار شرکتها

0

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۳ مبلغ ۳۶۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به آخرین بودجه یک ریال کاهش داشته است.

ثمسکن” در حالی دوره ۶ ماهه را با تحقق ۱ درصد از بودجه به پایان رسانده که دوره مشابه سال مالی قبل با زیان ۲۱ ریالی همراه بوده است.

شایان ذکر است این شرکت که در نظر دارد نیمی از عایدی خالص هر سهم در سال مالی ۹۳ را بطور نقدی به سهامدارانش پرداخت نماید در دوره ۶ ماهه مبلغ ۹ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان از سهام خود را با سودی نزدیک به ۷ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان(۷۲ درصد) به فروش رسانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ