بهرام رادان در سریال «جیران» تا ملیکا نصیری در ۸۷ متر

اینستاگرام هنرمندان

0

سریال «جیران» به کارگردانی حسن فتحی و نویسندگی احسان جوانمرد و حسن فتحی و تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه قرار است سال ۱۴۰۰ در شبکه نمایش خانگی پخش شود.

بهرام رادان : پایان فیلمبرداری سریال «جیران» در خوانسار و گلپایگان … تصویربرداری سریال تاریخی عاشقانه «جیران» به کارگردانی حسن فتحی در تهران ادامه دارد.

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران بهرام رادان در جیران

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگرانبهرام رادان در نقش ناصرالدین شاه در سریال جیران

 

جدیدترین عکس های اینستاگرام هنرمندان را در ادامه مشاهده می کنید

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

شهرزاد جعفری :

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق

هردم آید ،غمی از نو ، به مبارک بادم

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

ارسطو خوش رزم :

“ چیزی نیست “

کلمه ایست ، که آن را می گوییم …

وقتی که

درونمان

لبریز از …

همه چیز است

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

روژین رحیمی تهرانی :

چه خوب که آینه روحمان را نمی بیند

اگر می دید می توانست از غصه نشکند؟

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

حسن اسدی :

آینه ها،

آن ها که تنها زندگی نکرده اند …

نمی فهمند

که سکوت چگونه

آدم را می ترساند

چگونه آدم

با خودش حرف می زند؛

نمی فهمند

که آدم چگونه

به سمت آینه ها می دود

در آرزوی دیدن یک همدم

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

ملیکا نصیری :

روزها با سرعت سرسام‌آوری در حال سپری شدنند.

نفس‌های زمستون به شماره افتاده…

بهار در راهه..

به سال عجیبی که داره تموم میشه فکر می‌کنم.

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

سارا والیانی :

🕊

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مهناز افشار :

نگاهی از سر دلتنگی و خودمونی 💙

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مهشید جوادی :

♥️

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مارال فرجاد :

با دیدن زیبایی های این جهان که خداوند بنا به مصلحت در میان مخلوقاتش،در جای جای کره‌ی خاکی خلق کرده است بیشتر به این جمله پی میبرم که در ناملایمات و سختی ها یافتن راهی برای دیدن نعمتها،زیبایی ها و اندیشیدن به نیکی ها شاید تنها راه نجات جهان و آدمی از تاریکی و‌حرکت به سوی نور باشد

امید دارم به فردا و آینده‌ی روشن برای مردم سرزمینم‌‌‌ ‌‌

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

علی سخنگو :

ایستاده در فولوئی 😎

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

تهمینه میلانی :

محمد عزیزم تولدت مبارک ❤️🌺🌺🌺🌺🌺

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

نیما شعبان نژاد :

نه که اینترنت داره قطع میشه من همه کارهامو با تلفن عمومی انجام میدهم .شما چطور 🙇🏻‍♂️

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مجید مظفری :

فیلم سینمایی (طوفان) کارگردان محمدبزرگ نیا. یادش بخیر.

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

لیلا اوتادی :

اگر بین قلب و ذهنت جنگ وجدالی درگرفت،فراموش نکن،همیشه حق با قلب توست❤️

چرا که قلب وروح تو هدیه ی آفرینش است و ذهن ساخته وپرداخته ی جامعه واطرافیانت

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

هنگامه قاضیانی :

به قول ارشا اقدسی 🤍عزیزمان که دیگر در میانمان نیست تا زنده ایم عشق بورزیم

و بقول ایدین الفت 🤍 عزیزمان که مظلومانه پرکشید

میان تمام تضادها زیبایی خلق کنیم

اهالی خوب جزیره

تیم یکدست و مهربان

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

سامیه لک :

به امید روزهاى خوب….با هنگامه ى عزیز

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

امیر مقاره :

نه بیدارم نه میخوابم

نه غمگینم نه که شادم

نه بی زخمم نه زخم دارم

نه میخندم نه گریانم

نه تو جهلم نه نادانم

نه عقل دارم نه دیوانم

از این بی هیچی بیزارم

#نه_به_آدم / من انسانم 🧡

و آدم نه/ انسانها را دوست دارم🌹.✍️((امیر مقاره))

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

هنگامه حمیدزاده :

…🌹 #سایه #🎬 #گریم#فیلم#سینمایی

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

حسام منظور :

🎦🎦🎦

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مونا فائزپور :

در روزهای سخت ذره ایی امید🎈🦁۵/١۵

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

نیوشا ضیغمی :

چمدون خوب یکی از لازمه های یه سفر با خیال راحت و بدون دغدغه است😍

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

مهتاب کرامتی :

از میانِ همه‌ی احساسات، تنها احساسی که به خودمان تعلق ندارد امیدست. امید به زندگی تعلق دارد؛ این خودِ زندگی‌ست که دارد از خودش محافظت می‌ کند…

#خولیو_کورتاسار.. پ ن:ممنونم آرزو جان

ملیکا نصیری فیلمهای هنگامه حمیدزاده فیلم جدید بهرام رادان عکس جدید بازیگران عکس بهرام رادان سارا والیانی بیوگرافی هنگامه حمیدزاده بیوگرافی ملیکا نصیری بیوگرافی سارا والیانی بیوگرافی بهرام رادان بهرام رادان اینستاگرام هنگامه قاضیانی اینستاگرام هنگامه حمیدزاده اینستاگرام نیوشا ضیغمی اینستاگرام مونا فائض پور اینستاگرام ملیکا نصیری اینستاگرام سارا والیانی اینستاگرام بهرام رادان اینستاگرام بازیگران اخبار بازیگران

زانیار خسروی :

با JOY #بالاترازهمیشه

منبع : پرشین وی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ