جدول قطعی برق اراک امروز (ساوه خمین شازند دلیجان محلات)

0

ساعت خاموشی و قطع برق اراک امروز استان مرکزی کمیجان آشتیان خنداب میلاجرد زرندیه غرق آباد تفرش فراهان ۱۴۰۰

برنامه احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های اراک و استان مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

ساعت قطعی برق اراک زمان خاموشی برق خاموشی برق امشب خاموشی برق امروز اخبار ساوه اخبار استان مرکزی اخبار اراک

مشاهده برنامه خاموشی با شناسه قبض

مشاهده برنامه خاموشی صنایع ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

برنامه خاموشی سایر مشترکین در روز جمعه ۰۵شهریور ۱۴۰۰

مشاهده برنامه خاموشی سایر مشترکین در روز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰

مشاهده برنامه خاموشی سایر مشترکین در روز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ