اثر فروش “سنوین” بر “وساخت” تشریح شد

0

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با ۱۰۹میلیارد و ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۳، مبلغ ۵۰۶ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده و این در حالیست که بودجه فعلی نسبت به گزارش قبلی (مبلغ ۳۶۸ ریال) افزایش ۳۷ درصدی داشته است.

 “وساخت” که دوره ۹ ماهه نخست سال مالی ۹۳ را با تحقق زیان ۷۹ ریالی برای هر سهم به پایان رسانده، علت تعدیل مثبت را فروش سهام و حق تقدمهای شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین اعلام کرده است.

شایان ذکر است این شرکت سرمایه گذاری برای هر سهم در سال مالی ۹۴ نیز مبلغ ۲۵۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی ۹۳ افت ۵۰ درصدی داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ