شماره دفتر کل چیست و چند رقمی است؟

0

استعلام شماره دفتر کل بازنشستگی ، دریافت شماره ی دفتر کل با کد ملی ، دریافت شماره دفتر کل فرهنگیان ، شماره دفتر کل چند رقمی است ، شماره دفتر کل را فراموش کردم ، شماره دفتر کل بازنشستگان شرکت نفت ، ایا بازنشستگان تامین اجتماعی شماره دفتر کل دارند؟

شماره دفتر کل چیست و چگونه اختصاص می یابد؟

شماره دفتر کل شماره ای است که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می یابد و در تمامی احکام صادره از طرف صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان شماره دفتر کل درج گردیده است.

این شماره بعد از بازنشستگی و در حکم فرد بازنشسته درج شده است. اما میتوانید آن را در بالای فیش حقوقی خود نیز دریافت کنید. همچنین از طریق دریافت با شماره ۲۵۰۰ نیز میتوانید این شماره را دریافت کنید.

شماره دفتر کل بازنشستگی شماره دفتر کل بازنشستگان کشوری

بازنشستگانی که شماره دفتر کل ندارند چگونه می توانند آن را دریافت نمایند؟

شماره دفتر کل فقط مربوط به مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بوده و خدمات قابل ارائه در سایت نیز که بر مبنای شماره دفتر کل ارائه می شود فقط مربوط به این افراد می باشد لذا بازنشستگان سایر صندوق ها مانند بازنشستگان لشکری یا بازنشستگان تامین اجتماعی جهت دریافت خدمات یا طرح سوال باید به صندوق های خود مراجعه نمایند.

چگونه می توان عضو صندوق بازنشستگی کشوری شد؟

بر اساس قانون، تغییر صندوق پس از بازنشستگی امکان پذیر نمی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ