ابلاغ کارمزد معاملات واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

0

سازمان بورس و اوراق بهادار سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلف در بورس و فرابورس ابلاغ شد.

به گزارش (سنا)، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: هیات مدیره سازمان بورس، سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و فرابورس را جهت اجرا ابلاغ کرد.

ایوب باقرتبار ادامه داد: کارمزد کارگزاران در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۰.۰۰۸ است که ۰.۰۰۴ کارمزد خرید و ۰.۰۰۴ کارمزد فروش تعیین شده است. البته حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

وی اظهار داشت: کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، در خرید ۰.۰۰۰۳۲ و در فروش ۰.۰۰۰۴۸ تعیین شده که در مجموع ۰.۰۰۰۸ می شود. حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۲۴۰ میلیون ریال است.

باقر تبار اضافه کرد: در این ابلاغیه، کارمزد شرکت سپرده گذاری در معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، در خرید ۰.۰۰۰۱۲ و در فروش ۰.۰۰۰۴۸ درصد و حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۲۴۰ میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد: کارمزد شرکت مدیریت فناوری نیز در خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام، ۰.۰۰۰۱ درصد و در فروش ۰.۰۰۰۱۵ درصد خواهد بود. در عین حال، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۸۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط، ابراز داشت: جمع کارمزد کارگزاران در خرید و فروش ۰.۰۰۴ درصد، کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد، ۰.۰۰۰۴ درصد، کارمزد شرکت سپرده گذاری در خرید و فروش ۰.۰۰۰۱۵ درصد و کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۰.۰۰۰۱۲۵ درصد تعیین شده است.

وی افزود: حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز برای کارگزاران ۲۰۰ میلیون ریال است. همچنین در کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران و همچنین شرکت سپرده گذاری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۲۴۰ میلیون ریال، در کارمزد شرکت مدیریت فناوری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۸۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.

باقرتبار تصریح کرد: در خصوص کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز جمع کارمزد کارگزاران ۰.۰۰۱۶ درصد، کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد ۰.۰۰۰۱۶ درصد، کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰.۰۰۰۰۶ درصد و کارمزد شرکت مدیریت فناوری ۰.۰۰۰۰۵ درصد تعیین شده است.

وی یادآور شد: در این نوع معاملات، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش نیز برای کارگزاران ۲۰۰ میلیون ریال است. همچنین در کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران و همچنین شرکت سپرده گذاری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۲۴۰ میلیون ریال، در کارمزد شرکت مدیریت فناوری، حداکثر مبلغ کارمزد خرید ۸۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ کارمزد فروش ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ