بازی استقلال و فجر سپاسی امروز ساعت چند است

0

تاریخ و زمان بازی استقلال و فجر شهید سپاسی چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ کی است؟

بازی استقلال و فجر سپاسی در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ برگزار می شود.

فجر سپاسی شیراز ساعت بازی امروز استقلال باشگاه فجر سپاسی

ساعت بازی استقلال و فجر سپاسی ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

ساعت بازی استقلال و فجر شهید سپاسی روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹:۰۰ انجام می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ