علت ابطال ثبت نام بهمن خودرو چیست؟

0

موارد مشکل و ابطالی قراردادهای ثبت نامی گروه بهمن خودرو

براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است عدم رعایت هر یک از موارد زیر باعث ابطال قرارداد شما از سوی بهمن موتور می شود.

شماره شبا اشتباه

شماره گواهینامه اشتباه

انتخاب نمایندگی خارج از بوم (فقط استان محل سکونت و نزدیکترین استان مجاور دارای نمایندگی های ممتاز)

درج اطلاعات کاربری اشتباه (مانند کد ملی)

استفاده از اطلاعات یکسان برای چند نفر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ