پلاک ۷۵ برای کدام شهر است مال کجاست

0

پلاک ۷۵ مال کدام شهر است پلاک ۷۵ د مال کجاست پلاک ۶۵ ی مال کجاست پلاک ۴۵ مال کجاست

کدهای استان کرمان ۴۵، ۶۵ و ۷۵ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده است.

۴۵ پلاک مرکز استان (کرمان)

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره — در حال واگذاری
ب کرمان (۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره — در حال واگذاری
ج کرمان (۲) پایان شماره‌گذاری
د کرمان (۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای معلولین استان سرشماره — در حال واگذاری
س کرمان (۴) پایان شماره‌گذاری
ص کرمان (۵) پایان شماره‌گذاری
ط کرمان (۶) پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استان (۱) پایان شماره‌گذاری
ق کرمان (۷) پایان شماره‌گذاری
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره — در حال واگذاری
ل کرمان (۸) پایان شماره‌گذاری
م کرمان (۹) سرشماره ۹۷ در حال واگذاری
ن ذخیره
و ذخیره
ه‍ ذخیره
ی ذخیره

 

پلاک ۶۵ استان کرمان

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری
ب رفسنجان، انار (۱) پایان شماره‌گذاری
ج بم، فهرج، ریگان، نرماشیر (۱) پایان شماره‌گذاری
د سیرجان (۱) پایان شماره‌گذاری
س بافت، ارزوئیه، رابر سرشماره ۷۹ در حال واگذاری
ص جیرفت (۱) پایان شماره‌گذاری
ط زرند، کوهبنان (۱) پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استان (۲) سرشماره ۵۱ در حال واگذاری
ق کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج، فاریاب (۱) پایان شماره‌گذاری
ل شهربابک سرشماره ۸۱ در حال واگذاری
م بردسیر سرشماره ۵۵ در حال واگذاری
ن منوجان سرشماره — در حال واگذاری
و عنبرآباد سرشماره ۲۷ در حال واگذاری
ه‍ راور سرشماره ۳۴ در حال واگذاری
ی رفسنجان، انار (۲) پایان شماره‌گذاری

پلاک ۷۵ استان کرمان

 

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری
ب سیرجان (۲) پایان شماره‌گذاری
ج بم، فهرج، ریگان، نرماشیر (۲) سرشماره ۷۵ در حال واگذاری
د جیرفت (۲) سرشماره ۷۳ در حال واگذاری
س رفسنجان، انار (۳) پایان شماره‌گذاری
ص سیرجان (۳) پایان شماره‌گذاری
ط زرند، کوهبنان (۲) سرشماره ۲۴ در حال واگذاری
ق کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج، فاریاب (۲) سرشماره ۲۵ در حال واگذاری
ل رفسنجان، انار (۴) سرشماره ۱۸ در حال واگذاری
م سیرجان (۴) سرشماره ۱۳ در حال واگذاری
ن ذخیره
و ذخیره
ه‍ ذخیره
ی ذخیره

پلاک موتورسیکلت کرمان

۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ