پیش بینی ۵۳ ریالی “EPS” ایران خودرو

0

شرکت ایران خودرو  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده مبلغ ۵۳ ریال اعلام کرده است.

به گزارش (سنا)،شرکت ایران خودرو پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در فروردین و تیر ماه ۹۲ مبلغ ۵۳ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است هیئت مدیره شرکت ایران خودرو متکی به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۰ مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۱ مورد تصویب قرار داد.

“خودرو” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه ۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال در مبلغ ۳۷۱ ریال و با سرمایه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مبلغ (۳۲۰) ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات ۱۲ ماهه حسابرسی نشده و بر اساس سرمایه ۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال مبلغ (۴۸۷) ریال محقق شده که با توجه به افزایش سرمایه شرکت بر اساس سرمایه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بالغ بر (۴۴۷) ریال می باشد

یر اساس این گزارش این شرکت متعهد شده است تمامی اقدامات قانونی و اداری ثبت این مرحله از افزایش سرمایه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سال۹۱ به انجام می رسد.

شایان توجه است پیش بینی خالص هزینه های متفرقه برای سال مالی ۹۱ معادل (دو هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ) ریال و برای سال ۹۲ مبلغ ( دو هزار و ۲۰۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون) ریال، معادل (۲۶۰) ریال زیان هر سهم سال ۹۱ و (۲۳۰) ریال زیان برای هر سهم سال ۹۲، عمدتاً مربوط به پیش بینی زیان ناشی از تسعیر ارز به مبلغ (دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال) و (دو هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (۲۶۰) و (۲۲۸)ریال) ارایه شده است در حالی که در صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ارایه شده در تاریخ ۵ تیر ماه امسال مبلغ (۱۲۷ میلیارد و ۶۸۷ میلیون) ریال( به ازای هر سهم ۱۳ ریال) زیان تسعیر ارز برای سال مالی ۹۱ شناسایی شده است.

گفتنی است این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۱ و ۹۲ را تاکنون اعلام نکرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ