پلاک ۷۴ مال کدام شهر است و برای کجاست؟

2

شماره پلاک ۷۴ مال کدوم شهر است

پلاک ۷۴ برای خراسان رضوی

حرف شهرستان
ب. ص. د
س. ق. م. ن. و .ه .ی
مشهد، بینالود
ج قوچان ۲
ط نیشابور، فیروزه ۴
ل سبزوار، جُوین، خوشاب، داورزن، جُغتای۴
حرف ۷۴
ب مشهد ۲۶
ج قوچان ۲
د مشهد ۲۷
س مشهد ۲۸
ص مشهد ۲۹
ط نیشابور ۴
ق مشهد ۳۰
ل سبزوار ۴
م مشهد ۳۱
ن مشهد ۳۲
و مشهد ۳۳
ه مشهد۳۴
ی مشهد۳۵ سرشماره ۲۳ در حال واگذاری

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
  1. پویا می گوید

    مرسی

    1. دیوث یاب می گوید

      مردم آزاری از طینت کثیف شماست لمپن های بیچاره