تیتر روزنامه مارکا، ۱۹ آذر

0

هجوم نهایی برای رودیگر

هدف اصلی: برنامه رئال این است که هر چه زودتر توافق را نهایی کند

هنوز با چلسی تمدید نکرده و از ژانویه می تواند برگردد

رایولا وکیل هالند:”مطمئنیم که کجا باید برود”

ساعت بازی رئال مادرید امشب اخبار رئال مادرید

تیتر روزنامه مارکا، ۱۹ آذر

منبع : مرجع خبری رئال مادرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ