کنایه خداداد عزیزی به یحیی و فرهاد

0

پرسپولیس

وقتی اشپیتیم آرفی به خداداد گفت مجیدی در مورد داوری صحبت کرد تا حرفی در مورد مسائل فنی دربی نزند، بلافاصله خداداد عزیزی رشته کلام را در دست گرفت و گفت مگر بازی از نظر فنی چیزی هم داشت که مجیدی یا گل محمدی بخواهند حرف بزنند و صحبت خاصی برای گفتن نداشتند.

در آنالیز های دربی هم مشخص شد که دو تیم هیچ موقعیت جدی و صد درصدی روی دروازه یکدیگر نداشتند و فقط یک شوت در چارچوب حاصل کار تلاش آنها بود. خداداد عزیزی به همین دلیل به طور غیرمستقیم به مربیان دو تیم کنایه زد و گفت در مورد مسائل فنی دربی تهران چیز زیادی نمی شد گفت که آنها بخواهند حرف بزنند.

اخبار فوری پرسپولیس

کنایه خداداد عزیزی به یحیی و فرهاد

خبر ورزشی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ