آیا میتوان هم در سایپا هم ایران خودرو ثبت نام کرد

0

آیا امکان ثبت نام همزمان در قرعه کشی ایران خودرو و سایپا مقدور است

ثبت نام فروش فوق العاده ایران خودرو وسایپا تقریبا در یک بازه زمانی رخ داده است و این سوال در ذهن مشتریان پیش می آید که آیا ثبت نام در هر دو طرح امکان پذیر است یا خیر؟

ثبت نام همزمان در قرعه کشی ایران خودرو و سایپا امکان پذیر نیست

در هنگام ثبت نام در سایت ایران خودرو یا ساپیا یکی از گزینه هایی که باید تایید شود این است که در برنامه پیش فروش یا فروش فوق العاده شرکت دیگر شرکت نکرده اید. به عنوان مثال اگر قصد ثبت نام و خرید خودرو از ایران خودرو را دارید یکی از شرایط این است که در برنامه پیش فروش سایپا شرکت نکرده باشید.

شرایط عمومی فروش فوق العاده ایران خودرو

حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا ۴۸ ماه می باشد. همچنین ثبت نام همزمان در دو شرکت مذکور امکان پذیر نمی باشد.

قرعه کشی ثبت نام خودرو قرعه کشی ایران خودرو ثبت نام سایپا امروز ثبت نام ایران خودرو

شرایط بخشنامه سایپا

در صورتیکه متقاضی خرید خودرو در قرعه کشی طرح پیش فروش اخیر ایران خودرو منتخب گردند ، از لیست متقاضیان خرید پیش فروش سایپا حذف خواهند شد.

محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد. ( هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو از مجموع دو گروه سایپا و ایران خودرو می باشد. )

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ