سود سپرده بانک آینده در سال ۱۴۰۰

0

میزان و درصد سود سپرده های سرمایه‌گذاری بانک آینده ۱۴۰۰

نام بانک میزان سود (سالیانه) حداقل موجودی (تومان) نرخ شکست
بانک آینده ۱۸ درصد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ بعد از یکماه بدون نرخ شکست

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یک‌ساله در حال حاضر ۱۵ درصد می‌باشد، که با نرخ علی‌الحساب محاسبه می گردد. سود علی‌الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یک ماه می‌باشد.

نحوه محاسبه از طریق فرمول ذیل می باشد: سود علی الحساب ماهانه = (( مبلغ سپرده * نرخ * تعداد روزهای ماه ) / تعداد روزهای واقعی سال ) * ۱۰۰ لازم به ذکر است سود علی‌الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می‌شود، هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن حساب پیش از موعد، ما‌به‌التفاوت سودهای علی‌الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می‌شود.

همچنین الصاق تمبر ۱۰،۰۰۰ ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ