شرایط فروش اقساطی محصولات کویر موتور ۱۴۰۰

0

اقساطی لیست قیمت محصولات کویر موتور ۱۴۰۰

شرایط اقساط فروش محصولات کویرموتور شامل انواع موتورسیکلت های بنزینی و برقی، مدل های مختلف دوچرخه در رنگ ها و سایز های مختلف، ماشین شارژی و موتور شارژی و انواع لوازم جانبی (اکسسوریز) به شرح زیر می باشد..

فروش انواع موتورسیکلت   

 ۲۵ درصد نقد          اقساط طی ۱۴ ماه (بدون کارمزد)                                                     بهمراه چک ضمانت به مبلغ ۸۵ درصد قیمت محصول

۲۵ درصد نقد          اقساط طی ۲۰ ماه (۸ درصد کارمزد بر روی ۷۵ درصد قیمت محصول)          بهمراه چک ضمانت به مبلغ ۸۵ درصد قیمت محصول    

 فروش نقدی           ۵ درصد تخفیف

نکته؛ قرارداد فروش زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار ۲۵ درصد نقدی خود را بهمراه چک های اقساط و چک ضمانت تکمیل کرده باشد، درغیر این صورت چنانچه خریدار در زمان پرداخت ۲۵ درصد نقدی قادر به پرداخت چک تصمین و چک اقساط نمی‌باشد، می‌بایست طبق ضوابط ذیل عمل نماید:

الف: چنانچه خریدار ۲۵ درصد وجه پیش پرداخت را پرداخت نمود، از تاریخ واریز ۲۵ درصد تا ده روز می‌تواند نسبت به تسویه چک های اقساط اقدام نماید و پس از پایان مهلت تعیین شده محصول با قیمت روز محاسبه خواهد شد.

ب: چنانچه خریدار کمتراز ۲۵ درصد پیش پرداخت نمود، محصول با قمیت روز محاسبه می‌شود.

که در هر دوصورت فوق از هرگونه ثبت قرارداد خودداری گردیده و فقط رسید دریافت وجه تنظیم و به مشتری تحویل خواهد شد.

فروش دوچرخه، ماشین شارژی و موتورشارژی

۲۵ درصد نقد          اقساط طی ۶ ماه (بدون کارمزد)

فروش نقدی           ۵ درصد تخفیف

.

فروش لوازم جانبی (اکسسوریز)

۲۵ درصد نقد          اقساط طی ۴ ماه (بدون کارمزد)

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ