شانس برنده شدن کدام خودرو بیشتر است

0

بیشترین شانس قرعه کشی سایپا ، 🔴 شانس برنده شدن در قرعه کشی سایپا ۱۴۰۱ ، 🚗 کدام خودرو شانس بیشتری در قرعه کشی دارد ایران خودرو | شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو چقدر است

شانس برنده شدن در قرعه کشی خودرو مهر ۱۴۰۱

مراسم قرعه کشی طرح فروش ۳ ماهه (۴ محصول) و پیش فروش (۵ محصول) ایران خودرو ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهرماه آغاز شده است.

مشخصات متقاضیان منتخب “در طرح عادی” پس از تایید ناظرین از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو تا عصر امروز اعلام و همچنین پیامک اطلاع رسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد.

اسامی برندگان در طرح “مادران” پس از استعلام از سازمان ثبت احوال، اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی برندگان در طرح “خودرو فرسوده” پس از استعلام از سازمان ستاد مدیریت سوخت، اطلاع رسانی خواهد شد.

منتخبان به مدت ۳ روز مهلت خواهند داشت تا به واریز، مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند و در صورت واریز نکردن وجه، نفرات فهرست ذخیره، جایگزین خواهند شد.

ظرفیت محصولات در طرح فروش ۹۰ روزه (عادی):

تعداد شرکت کنندگان ظرفیت شانس برنده شدن
پارس سال ۲.۸۲۲.۰۷۳ ۱۰.۴۰۰ هر ۲۷۱ نفر یک خودرو
دنا پلاس توربو ۱۸۰.۴۰۵ ۱.۰۰۰ هر ۱۸۰ نفر یک خودرو
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۲۵۵.۱۶۷ ۲.۲۰۰ هر ۱۱۵ نفر یک خودرو
سورن پلاس ۵۸۸.۰۶۹ ۲.۴۰۰ هر ۲۴۵  نفر یک خودرو

 

ظرفیت محصولات در طرح پیش فروش (عادی):

تعداد شرکت کنندگان ظرفیت شانس برنده شدن
نا پلاس توربو ۱۸.۵۹۵ ۱.۲۰۰ هر ۱۵ نفر یک خودرو
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۲۸.۱۹۳ ۳.۷۲۰ هر ۷ نفر یک خودرو
تارا اتوماتیک ۳۳.۸۵۳ ۱.۴۸۰ هر ۲۲ نفر یک خودرو
تارا دستی ۳۷.۷۹۱ ۲.۰۰۰ هر ۱۸ نفر یک خودرو
رانا پلاس ۶۹.۰۳۵ ۲.۸۰۰ هر ۲۴ نفر یک خودرو

شانس برنده شدن در سامانه یکپارچه خودرو

سومین مرحله فروش یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱، پس از چهار روز سرانجام در عصر روز شنبه ۱۹ شهریورماه به پایان رسید. آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داده که در سومین فروش یکپارچه، ۶ میلیون و ۶۸۴ هزارنفر ثبت نام کرده‌اند که در مقایسه با آمار مرحله دوم، بیانگر افزایش ۶۲۷ هزار نفری تعداد ثبت نامی‌هاست.

از مجموع ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بیش از ۹۷% از آنها، متقاضی محصولات ایران خودرو بوده‌اند و تنها ۱.۲% ثبت نام‌کنندگان، برای خرید محصولات سایپا اقدام کرده‌اند. همچنین ۱.۸% نیز برای خریداری لاماری ایما، نام‌نویسی کرده بودند.

آمار تفکیکی تعداد ثبت نام کنندگان سومین فروش یکپارچه ۱۴۰۱
کل ثبت نام کنندگان ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر
متقاضیان طرح مادران ۳۶۴ هزار و ۸۲ نفر
شانس برنده شدن طرح مادران ۱ به ۱۲
سهم متقاضیان طرح مادران ۵.۴ درصد از کل
متقاضیان طرح فرسوده ۱۲۴ هزارو ۵۶۲ نفر
شانس برنده شدن در طرح فرسوده ۱ به ۱۰
سهم متقاضیان طرح فرسوده ۱.۹ درصد از کل
شانس برنده شدن افراد با شرایط عادی ۱ به ۳۴۴

 

شانس برنده شدن مرحله سوم – طرح عادی

شرکت فروش خودرو متقاضیان ظرفیت فروش
ایران خودرو فوق العاده ۲۰۶ تیپ۲ ۱,۵۶۶,۲۴۶ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس TU5 ۲,۲۸۵,۱۶۱ نفر ۱,۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس XU7P ۱,۱۸۳,۳۹۸ نفر ۴,۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا اتومات ۲۳,۷۱۸ نفر ۷۰۱ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا دستی ۳۱,۵۱۲ نفر ۳,۶۵۳ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو ۲۴,۹۵۶ نفر ۱,۶۷۶ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده دناپلاس توربو AT ۲۷۷,۷۹۳ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT ۲۵,۹۷۲ نفر ۳,۶۱۱ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده رانا پلاس ۲۶۲,۷۷۳ نفر ۲۵۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده سورن پلاس ۲۴۸,۹۹۱ نفر ۳,۲۵۰ دستگاه

شانس برنده شدن در طرح جوانی جمعیت (مادران)

شرکت فروش خودرو متقاضیان ظرفیت فروش
ایران خودرو فوق العاده ۲۰۶ تیپ۲ ۳۴,۸۹۷ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس TU5 ۱۵۹,۰۵۶ نفر ۱,۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس XU7P ۴۸,۰۷۴ نفر ۴,۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا اتومات ۲۹۹ نفر ۲۹۹ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا دستی ۳۴۷ نفر ۳۴۷ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو ۳۲۴ نفر ۳۲۴ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده دناپلاس توربو AT ۳,۳۵۰ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT ۳۸۹ نفر ۳۸۹ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده رانا پلاس ۳,۷۸۵ نفر ۲۵۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده سورن پلاس ۴,۴۲۱ نفر ۳,۲۵۰ دستگاه

در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سومین فروش یکپارچه ایران خودرو در سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ هزار نفر برای حدود ۵ هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

شانس برنده شدن طرح جایگزینی خودرو فرسوده

شرکت فروش خودرو متقاضیان ظرفیت فروش
ایران خودرو فوق العاده ۲۰۶ تیپ۲ ۱۸,۵۵۳ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس TU5 ۳۶,۸۱۵ نفر ۳۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده پارس XU7P ۱۶,۴۱۲ نفر ۱,۶۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا اتومات ۳۸۴ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا دستی ۴۳۲ نفر ۸۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو ۱,۲۲۲ نفر ۴۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده دناپلاس توربو AT ۱,۹۰۸ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT ۴۰۷ نفر ۸۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده رانا پلاس ۱,۹۳۱ نفر ۱۰۰ دستگاه
ایران خودرو فوق العاده سورن پلاس ۲,۱۶۸ نفر ۱,۳۰۰ دستگاه

*در جدول فوق، منظور از «متقاضیان» افرادی هستند که واجد شرایط بودند.

شانس برنده شدن در قرعه کشی سایپا

مدل نوع فروش متقاضیان ظرفیت فروش
سایناS فوق العاده – طرح عادی ۷۱,۵۷۵ نفر ۹,۱۰۸ دستگاه
سایناS فوق العاده – طرح جوانی ۸۹۲ نفر ۸۹۲ دستگاه
سایناS فوق العاده – طرح فرسوده ۱,۵۷۷ نفر ۲,۰۰۰ دستگاه

 

شانس برنده شدن لاماری ایما

محصول تعداد شرکت کنندگان ظرفیت شانس برنده شدن
لاماری ایما ۷۳.۴۹۹ ۱۵۳ ۱ به ۴۸۰

 

شانس برنده شدن در قرعه کشی خودرو چقدر می باشد

مرحله قرعه کشی نوع متقاضی سهمیه تعداد عرضه تعداد متقاضی احتمال برد(درصد)
اول کل ۱۷۹/۹۱۱ ۴/۱۷۵/۳۵۲ ۴.۲%
عادی ۵۰% ۸۸/۴۵۶ ۴/۰۳۰/۲۰۰ ۲.۲%
طرح جوانی جمعیت ۵۰% ۸۸/۴۵۶ ۱۴۵/۱۵۲ ۶۰.۹%
دوم کل ۷۶/۷۰۰ ۶/۰۵۷/۵۵۵ ۱.۳%
عادی ۴۰% ۳۱/۹۸۴ ۵/۷۴۰/۳۱۴ ۰.۶%
طرح جوانی جمعیت ۵۰% ۳۷/۰۴۶ ۲۰۰/۳۳۹ ۱۸.۵%
طرح جایگزینی خودرو فرسوده ۱۰% ۷/۶۷۰ ۱۱۶/۹۰۲ ۶.۶%
سوم کل ۶۰/۰۰۰ ۶/۶۸۴/۳۸۴ ۰.۹%
عادی ۳۰% ۱۸/۰۰۰ ۶/۱۹۵/۰۷۲ ۰.۳%
طرح جوانی جمعیت ۵۰% ۳۰/۰۰۰ ۳۶۴/۰۶۳ ۸.۲%
طرح جایگزینی خودرو فرسوده ۲۰% ۱۲/۰۰۰ ۱۲۴/۵۶۹ ۹.۶%

 

شانس برده شدن در قرعه کشی سامانه یکپارچه مرداد ۱۴۰۱

در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو، بیش از ۵.۹ میلیون نفر واجد شرایط ثبت نام بوده‌اند و حدود ۱۰۴ هزار خودرو نیز عرضه شده است. همچنین وضعیت خودروهای عرضه شده در قرعه کشی مرحله دوم نیز به شرح زیر است:

نام خودرو ساز ظرفیت فروش
خودروسازی سایپا ۶۱ هزار دستگاه
خودروسازی ایران خودرو ۲۵ هزار دستگاه
خودروسازی فرداموتور ۱۰۰۴ دستگاه
بهمن موتور ۹۳۰ دستگاه
خودروسازی ایلیا ۱۱۱ دستگاه
آرین پارس موتور ۱۰۰ دستگاه

 

تعداد افراد واجد شرایط

نوع فروش افراد واجد شرایط افراد فاقد شرایط
فروش عادی خودروسازان ۵,۷۴۰,۳۱۴ نفر ۱۰۵,۶۷۴ نفر
فروش ویژه مادران ۱۹۹,۹۲۷ نفر ۱۱۷,۳۱۴ نفر

 

ظرفیت قرعه کشی سامانه خودرو در تیرماه

ظرفیت فروش عادی انواع شرکت‌های خودروسازی (بغیر از شرکت‌ سایپا) که در مرحله دوم فروش سامانه یکپارچه خودرو در تیرماه شرکت داشته‌اند، به صورت زیر اعلام شده است:

نوع فروش خودرو متقاضیان ظرفیت فروش درصد شانس
فرداموتور-پیش فروش SX5 ۱,۴۲۲ ۸۸۶ ۶۲.۳۱
خودروسازی ایلیا-فوق العاده دایون Y5 ۵۸۱ ۸۰ ۱۳.۷۷
فرداموتور-فوق العاده T5 ۱,۱۲۱ ۹۶ ۸.۵۶
خودروسازی ایلیا-فوری دایون Y5 ۲۲۴ ۱۵ ۶.۷۰
ایران خودرو-پیش فروش دناپلاس توربو اتومات ۳۷,۷۶۹ ۳۲۵ ۰.۸۶
ایران خودرو-فوق العاده دناپلاس توربو اتومات ۱۱۸,۰۹۱ ۱,۰۰۰ ۰.۸۵
ایران خودرو-فوق العاده تارا اتومات ۷۱,۹۹۱ ۵۰۰ ۰.۶۹
ایران خودرو-پیش فروش پارس XU7P سفارشی ۱۲۳,۱۳۶ ۶۲۵ ۰.۵۱
ایران خودرو-پیش فروش دناپلاس توربو ۳۰,۰۳۱ ۱۲۵ ۰.۴۲
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۶ پانوراما ۱۵۶,۹۱۴ ۵۰۰ ۰.۳۲
بهمن موتور-فوری دیگنیتی ۱۱۸,۲۸۳ ۳۲۰ ۰.۲۷
بهمن موتور-فوق العاده فیدلیتی ۵ نفره ۲۸,۸۴۱ ۷۷ ۰.۲۷
ایران خودرو-فوق العاده ۲۰۶ تیپ ۲ ۱,۱۴۲,۴۹۶ ۳,۰۰۰ ۰.۲۶
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۷ پانوراما ۱۵۲,۷۱۷ ۳۷۵ ۰.۲۵
ایران خودرو-پیش فروش سمند EF7 ۸۴,۷۳۳ ۱۷۵ ۰.۲۱
ایران خودرو-فوق العاده پارس XU7P ۲,۲۲۱,۹۱۵ ۴,۵۰۰ ۰.۲۰
ایران خودرو-فوق العاده ۲۰۷ مالتی کالر ۶۲۰,۴۳۹ ۱,۰۰۰ ۰.۱۶
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۷ مالتی کالر ۸۰,۳۳۷ ۱۲۵ ۰.۱۶
آرین پارس موتور-فوق العاده ایما ۳۹,۶۴۸ ۵۰ ۰.۱۳
ایران خودرو-پیش فروش پارس XU7P سفارشی ELX ۲۹۷,۴۱۷ ۲۵۰ ۰.۰۸
بهمن موتور-فوق العاده فیدلیتی ۷ نفره ۱۰۲,۱۰۵ ۶۸ ۰.۰۷

ظرفیت قرعه کشی سامانه یکپارچه برای مادران

در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۱، میزان ظرفیت فروش خودروسازان در مرحله دوم فروش یکپارچه، برای ثبت نام‌ خودرو ویژه طرح جوانی جمعیت، بصورت زیر اعلام شده است:

نوع فروش خودرو متقاضیان ظرفیت فروش
آرین پارس موتور-فوق العاده ایما ۱,۲۳۲ نفر ۵۰ دستگاه
فرداموتور-پیش فروش SX5 ۱۰ نفر ۱۰ دستگاه
فرداموتور-فوق العاده T5 ۱۲ نفر ۱۲ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش سمند EF7 ۹۵۴ نفر ۱۷۵ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۶ پانوراما ۱,۴۰۸ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۷ مالتی کالر ۱,۴۸۵ نفر ۱۲۵ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش ۲۰۷ پانوراما ۱,۸۴۸ نفر ۳۷۵ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش پارس XU7P سفارشی ELX ۸,۱۷۴ نفر ۲۵۰ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش پارس XU7P سفارشی ۲,۸۷۵ نفر ۶۲۵ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش دناپلاس توربو ۳۳۲ نفر ۱۲۵ دستگاه
ایران خودرو-پیش فروش دناپلاس توربو اتومات ۴۸۹ نفر ۳۲۵ دستگاه
ایران خودرو-فوق العاده ۲۰۶ تیپ ۲ ۲۱,۹۹۲ نفر ۳۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو-فوق العاده ۲۰۷ مالتی کالر ۲۷,۰۷۲ نفر ۱۰۰۰ دستگاه
ایران خودرو-فوق العاده پارس XU7P ۱۱۷,۴۹۷ نفر ۴۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو-فوق العاده تارا اتومات ۱,۸۶۶ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران خودرو-فوق العاده دناپلاس توربو اتومات ۲,۹۷۶ نفر ۱۰۰۰ دستگاه
بهمن موتور-فوری دیگنیتی ۴,۷۶۳ نفر ۳۲۰ دستگاه
بهمن موتور-فوق العاده فیدلیتی ۵ نفره ۱,۱۸۳ نفر ۷۷ دستگاه
بهمن موتور-فوق العاده فیدلیتی ۷ نفره ۳,۰۶۰ نفر ۶۸ دستگاه
خودروسازی ایلیا-فوری دایون Y5 ۵ نفر ۵ دستگاه
خودروسازی ایلیا-فوق العاده دایون Y5 ۱۱ نفر ۱۱ دستگاه

 

شانس برنده شدن در خرداد ۱۴۰۱

نتایج قرعه‌کشی خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه، روز گذشته با تقاضای حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شد. ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو در دور نخست قرعه کشی از طریق سامانه متمرکز عرضه شده است. در این دوره ۴ میلیون و ۱۷۵‌هزار و ۳۵۲ نفر ثبت نام کردند که ۳ میلیون و ۸۸۷‌ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷‌ هزار نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت نام کرده اند. وی تاکید کرد: بعد از استعلام، مشخص شد ۱۴۵‌ هزار نفر از مادران، واجد شرایط بوده‌اند.

برای محاسبه شانس ثبت نام‌کنندگان عادی، باید نصف خودروهای عرضه‌شده را ملاک قرار داد. با در نظر گرفتن اینکه تعداد متقاضیان عادی بسیار بیشتر از مادران دارای دو فرزند است، آنها شانس خیلی کمتری برای برنده شدن خواهند داشت. از آن سو اما شانس مادران دارای دو فرزند برای برنده شدن در طرح‌های فروش خودروسازان بسیار بالاتر از افراد عادی است. با توجه به ثبت تقاضای ۱۴۵‌هزارنفری در قالب طرح جوانی جمعیت و لحاظ کردن نصف ظرفیت فروش (۸۸‌هزار و ۵۰۰ دستگاه)، شانس هر مادر شرکت‌کننده برای برنده شدن، یک به ۶/ ۱ است. این در حالی است که با در نظر گرفتن سه میلیون و ۸۰۰‌هزار تقاضای دیگر، شانس برنده شدن افراد عادی در طرح اخیر فروش، یک به ۴۴ خواهد بود.

مشاهده تعداد ثبت نام کنندگان و ظرفیت قرعه کشی سایپا در سامانه یکپارچه خرداد ۱۴۰۱

شانس برنده شدن در قرعه کشی سایپا

قرعه کشی ۲۷ دی ۱۴۰۰

در این مرحله ۶ محصول کوئیک، کوئیک R، کوئیک پلاس اتوماتیک، تیبا ۲، پراید ۱۵۱ (وانت) و ساینا با موعد تحویل ۹۰ روزه و با محدودیت هایی مانند گذشت ۴۸ ماه از آخرین ثبت نام و یا تحویل خودرو و … به مشتریان واگذار می گردد.

نوع خودرو آمار متقاضیان ظرفیت رزرو
کوئیک ۴۷.۰۵۵ ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰
کوئیک R تریم رنگی ۲۸.۴۹۴ ۳۰۰ ۶۰۰
کوئیک R ۷.۷۳۹ ۱۰۰ ۲۰۰
تیبا ۲ ۴۱۳.۹۵۱ ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰
کوئیک پلاس اتوماتیک ۱۹.۲۷۱ ۱۰۰ ۲۰۰
پراید ۱۵۱ (وانت) ۱۰.۹۱۶ ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰
ساینا ۳۴۹.۳۶۳ ۵.۰۰ ۱.۰۰۰
مجموع ۸۷۶.۷۸۹ ۴.۰۰۰ ۸.۰۰۰

 

قرعه کشی ۱۲ دی ۱۴۰۰

در این مرحله ۵ محصول کوئیک، کوئیک R، کوئیک پلاس اتوماتیک، تیبا ۲، پراید ۱۵۱ (وانت) با موعد تحویل ۹۰ روزه و با محدودیت هایی مانند گذشت ۴۸ ماه از آخرین ثبت نام و یا تحویل خودرو و … به مشتریان واگذار می گردد.

در طرح اخیر فروش فوق العاده سایپا ۷۰۷ هزار و ۱۹۷ نفر شرکت کردند که ۶۹۶ هزار و ۸۸۴ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

نوع خودرو آمار متقاضیان ظرفیت رزرو
کوئیک ۵۹.۲۰۴ ۱.۴۰۰ ۲.۸۰۰
کوئیک R تریم رنگی ۳۳.۴۴۸ ۷۰۰ ۱۴۰۰
کوئیک R ۸.۵۷۸ ۳۰۰ ۶۰۰
تیبا ۲ ۵۶۱.۴۹۲ ۱.۵۰۰ ۳.۰۰۰
کوئیک پلاس اتوماتیک ۲۰.۱۸۷ ۱۰۰ ۲۰۰
پراید ۱۵۱ (وانت) ۱۳۹۷۵ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰
مجموع ۶۹۶.۸۸۴ ۶.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰

 

قرعه کشی سایپا ۲۸ آذر ۱۴۰۰

در این مرحله ۶ محصول کوئیک، کوئیک R، کوئیک پلاس اتوماتیک، تیبا ۲، تیبا صندوقدار و پراید ۱۵۱ (وانت) با موعد تحویل ۹۰ روزه و با محدودیت هایی مانند گذشت ۴۸ ماه از آخرین ثبت نام و یا تحویل خودرو و … به مشتریان واگذار می گردد.

آمار ثبت نام متقاضیان و ظرفیت هر خودرو به شرح جدول زیر می باشد. نتایج نهایی فردا ساعت ۱۴ اعلام می شود. ۷۲ ساعت زمان برای تکمیل وجه در اختیار برگزیدگان هست.

نوع خودرو آمار متقاضیان ظرفیت رزرو احتمال برنده شدن (درصد)
کوئیک ۴۱.۲۶۴ ۸۰۰ ۱.۶۰۰ ۲%
کوئیک R تریم رنگی ۲۶.۶۷۹ ۵۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۹%
کوئیک R ۶.۶۵۷ ۱۵۰ ۳۰۰ ۲.۲%
تیبا ۲ ۳۲۶.۶۴۶ ۱.۱۵۰ ۲.۳۰۰ ۰.۳%
تیبا صندوقدار ۱۸۴.۶۷۴ ۵۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۳%
کوئیک پلاس اتوماتیک ۱۵.۹۵۶ ۱۰۰ ۲۰۰ ۰.۶%
پراید ۱۵۱ (وانت) ۱۱.۰۵۹ ۸۰۰ ۱.۶۰۰ ۰.۷%
مجموع ۶۱۴.۹۳۵ ۴.۰۰۰ ۸.۰۰۰ ۰.۷%

 

قرعه کشی سایپا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

در طرح اخیر فروش فوق‌العاده سایپا ۵۰۰ هزار و ۴۸۰ نفر شرکت کردند که ۴۸۸ هزار و ۸۴۳ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

ظرفیت محصولات عرضه شده گروه خودروسازی سایپا در این طرح فروش چهار هزار خودرو است و برای آنکه حقی از متقاضیان خرید خودرو ضایع نشود، هشت هزار نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شده‌اند.

نام خودرو قیمت خودرو ظرفیت رزرو
کوییک با گیربکس معمولی (رینگ فولادی) ۱.۶۵۸.۳۸۰.۰۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰
کوییک R با گیربکس معمولی‌ ۱.۷۵۹.۹۵۰.۰۰۰ ۹۰۰ ۱۸۰۰
تیبا SX موتور M۱۵ ۱.۱۱۸.۱۲۹.۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
تیبا EX۲ (رینگ فولادی) ۱.۲۵۰.۷۷۰.۰۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰
کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک ۲.۷۴۶.۶۴۰.۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰

ظرفیت قرعه کشی سایپا ظرفیت قرعه کشی ایران خودرو ظرفیت فروش فوق العاده ایران خودرو شانس قرعه کشی خودرو شانس برنده شدن در قرعه کشی تعداد شرکت کنندگان ایران خودرو امروز تعداد ثبتنام کنندگان ایران خودرو تعداد ثبت نام کنندگان سایپا

شانس برنده شدن در قرعه کشی ایران خودرو ۱۴۰۱

قرعه کشی فروش فوق العاده ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

بخشنامه ۴۴۴۱ و مرحله سوم فروش محصولات ایران خودرو ویژه قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت – بخشنامه ۴۴۴۲

نوع طرح فروش فوق العاده عادی فروش محصولات ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
نام خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو
رانا پلاس ۳۳۰۲۳۶ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۸۳۰۴ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۵۹۲۶۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۲۱۳۴۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ ۱۰۰۴۱۱۲ ۲۵۰ ۲۵۰ ۱۷۸۸۳ ۲۵۰ ۲۵۰۰
پژو پارس سال با موتور Xu۷p ۱۱۸۵۰۸۱ ۷۵۰۰ ۷۵۰۰ ۳۶۹۴۵ ۷۵۰۰ ۷۵۰۰
پژو پارس ELX ۲۱۳۹۶۹۱ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۷۵۱۴۲ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
مجموع ۵.۲۱۸.۳۸۴ ۱۱۷۵۰ ۱۱۷۵۰ ۱۵۹.۶۲۳ ۱۱۷۵۰ ۱۱۷۵۰

 

قرعه کشی پیش فروش ۷ اسفند ۱۴۰۰

یش فروش ایران خودرو در اسفند ۱۴۰۰ (بخشنامه ۴۴۳۰ – فروش دوازده ماهه با پیش پرداخت علی الحساب)

نام خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۹۱.۹۰۳ ۳۰۰۰ ۶۰۰۰
تارا اتوماتیک ۷۱.۳۸۰ ۴۰۰۰ ۸۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰.۶۳۲ ۲۸۰۰ ۵۶۰۰
دنا پلاس توربوشارژ دستی ۵۵.۲۱۱ ۱۱۰۰ ۲۲۰۰
رانا پلاس ۴۱.۴۵۳ ۵۰۰ ۱۰۰۰
رانا پلاس سقف شیشه‌ای ۶۶.۵۳۱ ۱۱۰۰ ۲۲۰۰
تارا دستی ۴۶.۷۵۷ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای ۵۱۸.۸۰۷ ۱۵۰۰ ۳۰۰۰
مجموع ۱.۰۳۲.۶۷۴ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰

 

قرعه کشی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

فروش فوق العاده سی و دومین فروش فوری با موعد تحویل ۹۰ روزه، مرحله ۳۲ – بخشنامه ۴۴۲۸

نام خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو
هایما S۷ پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۵۳۳.۸۶۹ ۹۰۰ ۹۰۰
هایما S۵ توربوشارژ اتوماتیک AT۶ ۳۵۷.۵۹۵ ۹۰۰ ۹۰۰
مجموع ۸۹۱.۴۶۴ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰

 

فروش فوق العاده مرحله بیست و نهم، دو محصول ایران خودرو روز شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

نام خودرو تعداد افراد ثبت نامی ظرفیت رزرو
هایما S۷ پلاس ۵۳۴.۸۹۲ ۵۰۰ ۵۰۰
هایما S۵ جدید ۳۱۹.۶۷۸ ۱.۵۰۰ ۱.۵۰۰
مجموع شرکت کنندگان ۸۵۴.۵۷۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰

 

مرحله بیست و هفتم فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آذر ۱۴۰۰ بخشنامه ۴۴۱۳

قرعه کشی ۴ دی ۱۴۰۰

نام خودرو تعداد متقاضی ظرفیت رزرو
رانا پلاس سقف شیشه‌ای ۵۲۵.۹۳۸ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
سورن پلاس ۵۷۲.۹۰۶ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای ۲.۰۹۵.۶۷۶ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۳۳۶.۹۳۷ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
جمع کل ۳.۵۳۱.۴۵۷ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰

 

اعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح جدید پیش فروش آذر ۱۴۰۰ (فروش عادی):

خودرو کل شرکت کنندگان ظرفیت شانس برنده شدن
رانا پلاس ۱۰۷.۳۱۷ ۱۵۰۰ ۱ به ۷۱
سورن پلاس ۱۸۶.۸۱۵ ۲۰۰۰ ۱ به ۹۳
۲۰۷ دستی پانوراما ۴۵۹.۰۵۹ ۳۰۰۰ ۱ به ۱۵۳
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۰.۴۳۱ ۴۳۰۰ ۱ به ۲۱
دنا پلاس توربو دستی ۶ سرعته ۸۹.۴۴۶ ۹۰۰ ۱ به ۹۹
تارا دستی ۸۹.۴۵۵ ۲۳۰۰ ۱ به ۳۸
مجموع ۱.۰۲۲.۵۲۳ ۱۴.۰۰۰ ۱ به ۷۳

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ