تیتر روزنامه مارکا، ۲۶ آذر

0

کووید به رئال مادرید ضربه زد

رودریگو، آسنسیو، بیل و لونین با مثبت شدن تستشان به مارسلو و مودریچ اضافه شدند

داویده، پسر و دستیار آنچلوتی هم مبتلا شده

ساعت بازی رئال مادرید امشب اخبار رئال مادرید

تیتر روزنامه مارکا، ۲۶ آذر

منبع : مرجع خبری رئال مادرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ