تیتر روزنامه مارکا، ۲۹ آذر

0

ترافیک

رئال مادرید نتوانست از دیوار کادیز عبور کند

توقف روند ده پیروزی متوالی رئال مادرید

کاسمیرو به علت محرومیت در سن مامس غایب است

سویا با یک بازی کمتر به شش امتیازی رسید

ساعت بازی رئال مادرید امشب اخبار رئال مادرید

تیتر روزنامه مارکا، ۲۹ آذر

منبع : مرجع خبری رئال مادرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ