کارپرداز کیست کارپرداز به چه معناست؟

0

معرفی شغل کارپرداز (Supplier)

تعریف شغل:

مسئول خرید وسایل و ملزومات لازم برای سازمان یا موسسه مربوط.

شرح وظایف و مسئولیتهای اصلی شغل:

استعلام بهای اجناس قبل از خرید، دریافت درخواستهای خرید از مقام مافوق و اخذ صورت حساب مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

کارپرداز

وظایف:

تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسهای مربوطه.
استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه .
بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .
گزینش وانتخاب کالای مرغوب واستاندارد برای خریداری .
تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .
فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده .
تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده ویاواحد درخواست کننده و دریافت رسید .
تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید .
دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست .
تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور .
ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواهگردان .
تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال .
تهیه گزارش های لازم .
انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافو

اهمیت و ضرورت شغل:

جهت خرید اجناس با کیفیت بالا و با نازلترین قیمت وجود این شغـــل در هر سازمان ضروری است.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای احراز شغل:

دیپلم

مهارتها، تجارب و دورههای آموزشی ویژه برای احراز شغل:

گذراندن ۸۰ ساعت دوره کارپردازی که از طرف سازمان مربوط برگزار میشود همزمان با صدور حکم استخدام رسمی ضروری است.

شرایط محیط کار:

قسمتهای اداری این کار در محیط سرپوشیده انجام میشود، ولی خرید اجناس مستلزم حضور در فضای باز در ساعات کاری است.

وسایل و ابزار مورد نیاز برای انجام دادن شغل:

وسیله نقلیه مناسب، تلفن، موبایل و امکانات مالی جهت خرید.

خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام دادن شغل:

قدرت و سلامت جسمانی، مقاومت در برابر خستگی.

معلولیتهای بیاثر در انجام دادن شغل:

هیچ نوع معلولیتی پذیرفته نیست.

خصوصیات روانی و توانمندیهای لازم برای انجام دادن شغل:

استعداد کلامی، سرعت عمل، تمرکز و دقت حواس و حافظه خوب.

رغبتهای مورد نیاز برای انجام دادن شغل:

عالقه به امور اداری و تجاری.

ویژگیهای شخصیتی لازم برای انجام دادن شغل:

قبول مسئولیت، توانایی کار در شرایط دشوار و برخورد مناسب و رفتار مطلوب.

محلهای اشتغال و استخدام:

موسسه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی.

جنبه های مالی و حقوقی:

در سازمانهای دولتی پرداخت حقوق تابع قانون استخدام کشوری است و شاغلان از حد متوسط حقوق ثابت اولیه و مزایا و فوق العاده شغل مانند بیمه های درمانی، بازنشستگی، حق عیال و اولاد برخوردار هستند. در موسسه های خصوصی هم پرداخت حقوق تابع قرارداد فیمابین و قانون وزارت کار است.

شرایط اتقاء:

در ازای هر ۴ سال خدمت یک گروه و در مقابل انجام خدمات برجسته و کسب حداکثر نمره ارزشیـــــابی در سه سال متوالی یک گروه تشویقی اعطاء خواهد شد.

نحوه استخدام و ورود به شغل:

از طریق آگهی جراید یا مراجعه مستقیم به سازمانها و کارفرمایان.

ارتباطهای شغلی:

با مقامات مافوق جهت دریافت لیست ملزومات و فروشندگان کالاهای مختلف جهت خرید وسایل در ارتباط است.

مطلوبیتها:

تأمین نیازمندیهای افراد و سازمانها.

محدودیتها:

کار مالی معمولا به دقت زیادی نیاز دارد و ممکن است در صورت عدم دقت شخص مجبور به جبران خسارت شود.

آینده شغل:

از نظر شرایط اقتصادی و اجتماعی در حد متوسط است.

مراحل و جریان یک روز عادی برای شغل:

دریافت لیست ملزومات مورد نیاز از اداره یا موسسه ذیربط و مراجعـــــه به فروشگاههای مورد نظر جهت استعلام قیمتها، پیدا کردن اجناس مورد نظـــر با مناسبترین قیمت و خرید آن و تحویل به اداره مربوط.

محل و راههای کسب اطالعات بیشتر درباره شغل:

مراجعه به واحدهای کارگزینی و تدارکات کلیه سازمانها و موسسه ها و گفتگو با کارپردازان باتجربه.

توصیه ها و پیشنهادهای الزم برای داوطلبان ورود به این شغل:

توصیه میشود افرادی این شغل را برگزینند که در امور مالی و محاسباتی دارای علاقه و توانایی باشند.

منبع: کتاب فرهنگ مشاغل، دکتر طیبه زندی پور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ