نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم با جواب

0

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید.

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات علوم و فنون نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.بارزترین ویژگی های ادبیات دوره بیداری چیست؟

۲.دو مورد از مضامین «فکری» نثر دوره انقلاب اسلامی را بنویسید.

۳.کدام درون مایه ی شعرعصربیداری مترادف با دموکراسی غربی است؟

الف) توجّه به مردم

ب) قانون

ج)وطن

د) آزادی

۴.عبارت درست را مشخص کنید.

الف) از بارزترین ویژگی های ادبیات دوره ی بیداری توجه به تعلیم و تربیت جدید است

ب) از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز است طنز سیاسی – اجتماعی است

مجموعه نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم انسانی نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات علوم و فنون نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.بنیادی ترین تفکر و خواست مشروطه خواهان چه بود؟

الف) توجه به مردم

ب)تعیلیم و تربیت جدید

ج) آزادی

د) قانون

۲.چرا در ادبیات معاصر تا انقلاب اسلامی،واحد شعر بیشتر « بند» است نه «بیت»؟

۳.یک مورد از ویژگی های زبانی نثر دوره بیداری را بنویسید.

۴.در بیت « یا آن که جیب و جام من از مال و می تهی است/ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت» کدام آرایه یافت نمی شود؟

الف) تلمیح

ب) تضاد

ج) لف و نشر

د) تناسب

۵.موضوع کتاب « تاریخ بیداری ایرانیان» تالیف ناظم الاسلام کرمانی چیست؟

۶.یکی از شاخص ترین شاعران حوزه ادبیات کارگری را در دوره بیداری نام ببرید.

۷.موضوع هر یک از آثار زیر را بنویسید.

الف) تاریخ بیداری ایرانیان:

ب) جای پای خون:

۸.پیشتاز شعر مذهبی قبل از انقلاب کیست؟

-قیصر امین پور

-موسوی گرمارودی

-سلمان هراتی

۹.عبارات زیر را با پاسخ مناسب کامل کنید.

الف) مفهوم آزادی در شعر عصر بیداری مترادف با مفهوم …………… است.

ب) بسیاری از نثرهای دوره بیداری به ویژه نثر ……….. به موضوع تنفّر از خرافات میپردازد.

ج) گرایش به خیال بندی ،شعر برخی از شاعران انقلاب اسلامی را گاه به شعر بیدل و ………… نزدیک کرده است.

۱۰. تاریخ بیداری ایرانیان از کیست و موضوع آن چیست؟

۱۱.بیت زیر سرآغاز سروده کدام شاعر دوره بیداری است؟

« آن زمان که بنهادم سر به /پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی »

الف) محمد تقی بهار

ب) عارف قزوینی

ج) فرخی یزدی

د) سید اشرف الدین گیلانی

نمونه سوالات نوبت دوم علوم و فنون دوازدهم 

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب(شهریور۹۸-نمونه اول)

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب (خرداد ۹۸-نمونه اول)

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب(خرداد ۹۸-نمونه دوم)

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب (خرداد ۹۸-نمونه سوم)

نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم نوبت دوم با جواب (خرداد ۹۸-نمونه چهارم)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ