شیطان به خاطر این افراد فریاد سر می دهد

0

بنابر تصرح روایات ازدواج سبب حفظ نیمی از دین است. از این رو، گفته می شود دو رکعت نماز کسی که همسر دارد از هفتاد رکعت نماز افراد غیرمتاهل بهتر است و خواب افراد متاهل از روزه بیداران غیرمتاهل بهتر است.

قرآن نیز نسبت به تشکیل خانواده و اقدام برای ازدواج، دستور اکید داده و سفارش کرده از فقر نترسید، اگر تنگدست باشند خداوند از فضل و کرم خویش آنان را بی نیاز خواهد کرد.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: “کسی که از ترس تنگدستی ازدواج را ترک کند از ما نیست و به خدا سوء ظن برده است.”

از همان حضرت (ص) نقل است که می فرمایند: “در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان مى شود: “به وقت باریدن باران، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر از باب مهر و محبت، در آن زمان که در خانه کعبه باز مى شود، و آن وقت که عقد و پیمان ازدواج بسته شده، و دو نفر با یکدیگر جهت زندگى جدید، وارد عرصه نکاح مى شوند.”

امام صادق (ع) مى فرمایند: “مردى نزد پدرم حضرت باقر (ع) آمد، فرمودند: همسر دارى؟ عرضه داشت ندارم، پدرم به او فرمودند: دوست ندارم دنیا و آنچه در آن است از من باشد و یک شب را بدون همسر به سر برم، آنگاه پدرم گفتارش را ادامه داد و فرمودند: دو رکعت نمازى که مرد همسردار مى خواند، بهتر است از قیام شب مرد عزب به عبادت و روزه گرفتنش در روز!!

آنگاه پدرم هفت دینار به آن مرد داد و فرمود با این پول وسائل ازدواجت را فراهم کن.”

رسول خدا (ص) فرمودند: “هر کس که در اوائل جوانى ازدواج کند، شیطان فریاد زند: فریاد از او، فریاد از او، دو سوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت، پس باید عبد خدا در نگهدارى یک سوم دیگرش، جانب تقوا را رعایت کند.”

مسئله ازدواج و زمینه سازی برای آن به اندازه ای در اسلام مورد اهمیت است که وساطت برای آن بهترین واسطه گری ها بیان شده و پاداش و اجری فراوان دارد.

امام صادق (ع) فرمودند: “هر کس زمینه ازدواج مجردی را فراهم کند از کسانی است که خدا در روز قیامت به او نگاه (لطف آمیز) می کند.”

امام موسی کاظم (ع) می فرمایند: “سه گروه روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست زیر سایه عرش خدا قرار می گیرند: کسی که زمینه ازدواج برادر مسلمان خود را فراهم آورد یا به او خدمت کند یا راز او را بپوشاند.”

همچنین، برای ازدواج آثار و برکاتی است که روایات ائمه معصومین (ع) به روشنی آنها را تصریح کرده اند.

نبى اکرم (ص) فرمودند: “مردان مجرد و عزب خود را زن دهید، تا حضرت حق اخلاقشان را نیکو، و روزیشان را فراخ و گشاده، و جوانمردیشان را زیاد کند.”

بنابر روایات، ازدواج وسیله آرامش است، در ازدواج فامیل ها به یکدیگر نزدیک شده و دل ها مهربان می شود و مزینه تربیت نسل پاک و روحیه تعاون فراهم می شود.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: “جوان ها هر کدام از شما را قدرت است ازدواج کند، تا دیدگانتان کمتر زنان را دنبال کند و دامنتان پاک بماند.”

پی نوشت ها:

اصول کافی

وسائل الشیعه

میزان الحکمه

مفاتیح الحیات

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ