یازده نفری که به بهشت نمیروند

0

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: خداى عز و جل بهشت را از دو نوع خشت آفرید؛ یک خشت طلا و یک خشت نقره، دیوارهایش را یاقوت و طاقش را از زبرجد و سنگریزه‌‏اش را لولو و خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد،

سپس به آن فرمود سخن بگوى، عرض کرد خدایى نیست به جز تو؛ خداى زنده و پایدار؛ سعادت‌ مند آن‌کسی است که در من جاى دارد. پس خداى عز و جل فرمود: به عزت، بزرگى، شکوه و بلندى مقامم سوگند که به بهشت داخل نمی‌شود دائم الخمر، خود فروش، سخن چین، بى‌‏غیرت در باره همسر، کسى که پیوند خویشاوندى را بریده باشد و… .

«خصال، ج ‏۲، ص ۴۳۶»

یازده نفری که به بهشت نمیروند:
۱٫کسانی هستندکه درحالی از قبر بلند میشوند که فاقد دست و پا هستند این افراد کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت میکنند.
۲٫کسانی هستندکه درنماز غفلت و سستی میکردند و درحالی از قبر خارج میشوند که صورتی همانند خوک دارند.
۳٫کسانی که زکات اموال خویش را نمیپردازند در حالی از قبر خارج میشوند که شکم آنها مانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم میباشد.
۴٫کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیع دادند درحالی از قبر خارج میشوند که ازدهانشان خون جاری است.
۵٫کسانی هستند که درخفا و پنهانی گناه میکردند و از خداوند که در هرحال ناظرِ بینا و شنوااست نمیترسیدند و در حالی از قبر خارج میشوند که جسم و تن آنها باد کرده و پوسیده است.
۶٫کسانی هستند که شهادت دروغ میدادند در حالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است.
۷٫کسانی هستندکه کتمان شهادت میکنند و عمدا” گواهی نمیدهند در حالی از قبر خارج میشوند که از دهانشان خون و چرک جاری است.
۸٫گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند درحالی از قبرخارج خواهند شد که کورهستند.
۹٫کسانی هستند که مال یتیمان رابه ناحق خورده اند در حالی از قبر خارج میشوندکه چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است.
۱۰٫کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را میکنند درحالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتار بیمارى برص وجذام شده است.
۱۱٫کسانی هستندکه شراب مینوشند درحالی از قبر خارج میشوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها برقسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید.

۱۲٫حضرت رسول اکرم می فرماید:گروه دوازدهم هم درحالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام میدادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ