توئیتی که مهدی طارمی با ترس و لرز منتشر کرد؛ می‌ترسم دوباره مشکل‌دار شوم!

0

پرسپولیس نیوز –

مهدی طارمی یک توئیت دیگر منتشر کرد؛ این بار نه در دفاع از قاموس تیم ملی و بازیکنانش، بلکه برای استقلال و پرسپولیس…

توئیتی قابل تامل که جمله اولش، هزار معنی دارد: می ترسم دوباره حرف بزنم مشکل‌دار بشوم اما…

ملاحظه می‌فرمایید؟ می‌ترسد دوباره حرف بزند! آن توئیت حمایتی از تیم ملی چنان برای طارمی گران تمام شد که حتی تمام حمایت‌هایش در توئیتر و توافق برای بازگشت این بازیکن به تیم ملی با این جمله اسکوچیچ همراه شد: «طارمی باید توقعاتم را برآورده کند!»

اخبار فوری پرسپولیس

عجیب است که تاکنون چرا متوجه نشدند همه توقعات آنها توسط طارمی در تیم ملی برآورده شده و این بازیکن یکی از نیروهای تاثیرگذار در راه صعود فوتبال ایران به جام جهانی بود! چطور چنین مورد واضحی به چشم آنها نیامد؟

طارمی باید هم بترسد؛ او توئیت تازه اش را در حمایت از پرسپولیس و استقلال با اکراه و وسواس منتشر می‌کند؛ مبادا این بار برایش دردسر تازه‌ای درست کنند!

آری؛ حال فوتبال ما تا این اندازه خراب است…

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ