جدیدترین نرخ “جرایم رانندگی” اعلام شد+ جدول

0

نرخ جرایم رانندگی به شرح زیر است.

نام

سایرشهرها

(تومان)

روستاو راه روستایی

(تومان)

کلان شهرو جاده های بین شهری

(تومان)

رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ ها

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

حرکت به طور مارپیچ

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

۱۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

تجاوز به چپ از محور راه

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

دور زدن در محل ممنوع

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای ۶۰ کیلومت

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز ۶۰ کیلوم

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

نقص در سامانه روشنایی در شب

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عدم رعایت حق تقدم عبور

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نب

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

توقف دوبله در معابر

۳۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص

۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ