پوشش ۷۶ درصدی “EPS” لیزینگ خودور غدیر طی ۶ ماه

0

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در جدیدترین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی ۹۲ را به صورت حسابرسی نشده با افزایش ۲۷.۵ درصدی در مقایسه با پیش بینی خرداد ماه مبلغ ۱۷۶ریال اعلام کرده است.

به گزارش (سنا) لیزینگ خودور غدیر در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی ۹۲ توانسته ۷۶درصد از سود پیش بینی شده معادل ۱۳۳ ریال ما به ازای هر سهم کنار بگذارد.

“ولغدر” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۷ ریال، در تیر، مرداد و آبان به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹۲ ریال و در آخرین پیش بنی مبلغ ۱۴۵ ریال اعلام کرده که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۴۵ ریال و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۴۷ ریال محقق شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ