اعمال شب لیله الرغائب چیست

0

اعمال شب لیله الرغائب

 

رسول خدا (ص) فرمودند: روز پنجشنبه، اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا ۱۲ رکعت نماز (هر دو رکعت به یک سلام) به جا آورده و به ترتیب زیر نماز بخوانید.

در هر رکعت بعد از حمد ۳ مرتبه سوره قدر و ۱۲ مرتبه سوره اخلاص.

بعد از نمازها ۷۰ مرتبه بگوید: اَللّهمَ صَلَ عَلی مُحَمَدِ النَبِی الْاُمَیِ وَ عَلَی آلِهِ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ]

پس سجده کنید و ۷۰ مرتبه بگویید: سُبُوحُ قُدُوسُ رَبُ الْمُلائِکَهِ وَ الرُوحِ. سپس از سجده برخیزد و ۷۰ بار بگوید: رَبَ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَما تَعْلَمُ اِنَکَ اَنْتَ الْعَلِیُ الْعَظیمُ.

بار دیگر به سجده بروید و ۷۰ مرتبه بگویید: سُبُوحُ قُدُوسُ رَبُ الْمَلآئِکَهِ وَ الرُوحِ و در خاتمه نیازمندی های خویش را از خداوند طلب کنید.

نماز لیله الرغائب لیله الرغائب چه روزی است لیله الرغائب شب لیله الرغائب کی است تاریخ لیله الرغائب اعمال ماه رجب آداب لیله الرغائب

سپس رسول خدا فرمودند: قسم به کسی که جانم در دست اوست، هیچ بنده ای از بندگان خدا این نماز را به جا نمی آورد، مگر اینکه خداوند گناهان او را می بخشد؛ گرچه گناهان او مثل کف دریا و به عدد شن و به وزن کوه ها و به عدد برگ های درختان باشد و روز قیامت ۷۰۰ نفر از خویشان خود را که همگی سزاوار آتش باشند، شفاعت می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ