کاریکاتور امیکرون ؛ گول اُمیکرون را نخورید!

0

در پی شیوع گسترده سویه امیکرون در کشور علی رادمند با انتشار کارتون هایی در صفحه اینستاگرام خود، به ۹ باور غلط درباره امیکرون پرداخت.

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

مقابله با امیکرون کاریکاتور کرونا کاریکاتور علی رادمند کاریکاتوریست علی رادمند علائم امیکرون راه های مقابله با امیکرون امیکرون در کودکان امیکرون در ایران امیکرون

منبع : برترین ها

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ