پلاک ۸۴ واسه کجاست

0

پلاک ۸۴ واسه کجاست مال کدام شهر است

کدهای استان هرمزگان ۸۴ و ۹۴ است. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌ است.

پلاک یاب پلاک هرمزگان پلاک خودرو پلاک بندرعباس پلاک ۸۴

کد ۸۴ – مرکز استان (بندرعباس)

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره — در حال واگذاری
ب بندرعباس، بندر خمیر (۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره ۲۲ در حال واگذاری
ج بندرعباس، بندر خمیر (۲) پایان شماره‌گذاری
د بندرعباس، بندر خمیر (۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای جانبازان استانخودروهای معلولین استان سرشماره ۱۱ در حال واگذاریسرشماره ۵۱ در حال واگذاری
س بندرعباس، بندر خمیر (۴) پایان شماره‌گذاری
ص بندرعباس، بندر خمیر (۵) پایان شماره‌گذاری
ط بندرعباس، بندر خمیر (۶) پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استان سرشماره ۷۷ در حال واگذاری
ق بندرعباس، بندر خمیر (۷) سرشماره ۸۳ در حال واگذاری
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره — در حال واگذاری

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ