پلاک ۸۱ مال کجاست برای کدام شهر است

0

پلاک ۸۱ مال کجاست برای کدام شهر است

کد پلاک های مربوط به استان چهارمحال و بختیاری، ۷۱ و ۸۱ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف، بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده است.

پلاک ۷۱ شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و کیار

حرف شهرستان وضعیت شماره گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره ۱۶ در حال واگذاری
ب شهرکرد، سامان، بن، کیار (۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره ۱۸ در حال واگذاری
ج شهرکرد، سامان، بن، کیار (۲) پایان شماره‌گذاری
د شهرکرد، سامان، بن، کیار (۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای معلولین استان سرشماره — در حال واگذاری
س شهرکرد، سامان،بن، کیار (۴) پایان شماره‌گذاری
ص شهرکرد، سامان، بن، کیار (۵) سرشماره ۲۹ درحال واگذاری
ط ذخیره
ع خودروهای عمومی استان سرشماره ۷۸ در حال واگذاری
ق ذخیره
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره ۲۶ در حال واگذاری

پلاک ۸۱ شهرستانهای بروجن، اردل، فارسان، لردگان و کوهرنگ

حرف شهرستان وضعیت شماره گذاری
ب بروجن (۱) پایان شماره‌گذاری
ج اردل سرشماره ۳۴ در حال واگذاری
د فارسان سرشماره ۷۸ در حال واگذاری
س لردگان ، خانمیرزا سرشماره ۹۸ در حال واگذاری
ص کوهرنگ سرشماره ۲۳ در حال واگذاری
ط ذخیره
ق بروجن (۲) سرشماره ۳۴ در حال واگذاری

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ