کد دستوری شارژ اضطراری همراه اول

0

کد دستوری شارژ اضطراری همراه اول ۶۰۰ تومان

در این سرویس مشترکین اعتباری می توانند یکی از بسته های جدول ذیل را بدون پرداخت وجه انتخاب کنند و پس از اولین افزایش اعتبار، مبلغ اعتبار اضطراری از حساب مشترک کسر خواهد شد.

سرویس برای چه کسانی قابل استفاده است؟

  • حداقل ۹۰ روز از فعالسازی خط آنها گذشته باشد.
  • اعتبار فعلی آن‌ها کمتر از ۲۰ تومان باشد.
  • استفاده از این سرویس حداکثر دو بار در هر ماه و پس از تسویه بدهی قبلی امکان پذیر می باشد.

درگاه ارتباطی:

ردیف عنوان زمان اعتبار درگاه *۱۰# درگاه *۱# قیمت
۱ وضعیت *۱۰*۲۵۰# *۱*۱۷۰#
۲ شارژ اضطراری ۵,۰۰۰ ریالی سی روز *۱۰*۲۵۱# *۱*۱۷۱# ۵,۴۰۰ ریال
۳ شارژ اضطراری ۱۰,۰۰۰ ریالی سی روز *۱۰*۲۵۲# *۱*۱۷۲# ۱۰,۶۰۰ ریال
۴ شارژ اضطراری ۱۵,۰۰۰ ریالی سی روز *۱۰*۲۵۳# *۱*۱۷۳# ۱۶,۰۰۰ ریال
۵ مکالمه اضطراری ۱۰ دقیقه ای یک ساعت *۱۰*۲۵۴# *۱*۱۷۴# ۱۰,۵۰۰ ریال
۶ مکالمه اضطراری ۱۵ دقیقه ای یک ساعت *۱۰*۲۵۵# *۱*۱۷۵# ۱۵,۵۰۰ ریال
۷ راهنما *۱۰*۲۵۹# *۱*۱۷۹#

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ