پلاک ۳۷ برا کجاست پلاک ۲۷ مال کجاست

0

پلاک ۲۷ ل مال کجاست ، پلاک ۲۷ ن مال کجاست ، پلاک ۲۷ مال کجاست ، پلاک ۳۷ ط کجاست ، پلاک ۳۷ م مال کجاست

پلاک ۲۷ و ۳۷ مال کجاست برای کدام شهر است

کدهای پلاک وسایل نقلیه استان آذربایجان غربی ۱۷، ۲۷ و ۳۷ است. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک ،همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف (ب) بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌ است.

در خودروهای عمومی کد ۱٧ واگذار شده و کد ٢٧ در حال واگذاری است.

پلاک ۱۷ . ۲۷ . ۳۷

حرف ۱۷ ۲۷ ۳۷
ب ارومیه خوی خوی ۲
ج مهاباد میاندوآب ۲
د ماکو نقده ۲
س سلماس سلماس ۲
ص نقده مهاباد ۲
ط میاندوآب بوکان۲
ق تکاب سلماس ۳
ل شاهین دژ ماکو ۲
م سردشت خوی ۳
ن بوکان میاندوآب ۳
و پیرانشهر
ه چالدران
ی اشنویه

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ