تقویم حجامت ۱۴۰۱ طب اسلامی

0

تقویم حجامت ۱۴۰۱ طب اسلامی

 • روزهایی که برای حجامت در این تقویم وارد شده برای اشخاص عادی ست. بنابراین شرایط خاص بیماری و دستور پزشک بر تمام این روزها مقدم است.
 • با تجویز پزشک حاذق طب سنتی و با قرائت آیت الکرسی، ذکر صلوات و طلب خیر از خداوند در هر روزی می توانید حجامت کنید.همچنین پرداخت صدقه و قرائت سوره های شریف معوذتین نیز وارد شده است.
 • عواقب انجام حجامت به صورت انفرادی و بدون نظارت پزشک به بعهده خود شخص خواهد بود.

مهمترین نکاتی که قبل و بعد حجامت باید رعایت کرد چیست؟

– با شکم گرسنه حجامت نکنید.
– دوازده ساعت قبل و بعد حجامت، فعالیت سنگین، ورزش، نزدیکی و سیگار ممنوع است.
– دوازده ساعت قبل و بعد، از مصرف ماهی، تخم مرغ، شیر، لبنیات، ترشی جات، شوری، عدس، بادمجان و مواد سودازا پرهیز کنید.
– مصرف عرق کاسنی و آب انار مناسب است.
– خانم ها در ایام عادت ماهانه و بارداری و افرادی که بلغمی و یا ضعیف هستند از انجام حجامت خودداری کنند.

روزهای مناسب حجامت بهار ۱۴۰۱:

بطور کلی فصل بهار زمان مناسبی برای حجامت می باشد. اما در طی این فصل روز های خاص و ویژه ای وجود دارند که حجامت و خونگیری در آن ها توصیه شده است .

 • فروردین: روزهای ۴ ، ۱۱ ، ۲۵ ، ۲۷ و ۲۸ روزهای مناسب هستند.
 • اردیبهشت: روزهای ۱ ، ۳ ، ۸ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ روزهای مناسب هستند.
 • خرداد: روزهای ۱ ، ۵ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ روزهای مناسب هستند

روز های ویژه حجامت بهار ۱۴۰۱:

 • فروردین: ۲ و ۳۰
 • خرداد: ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰

روز های نامناسب حجامت بهار ۱۴۰۱:

 • روز های جمعه و چهارشنبه
 • ماه مبارک رمضان (۱۴ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت)

“در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب حجامت، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.“

 

 

بهترین روزهای حجامت در تابستان ۱۴۰۱:

 

روزهای مناسب حجامت تابستان ۱۴۰۱:

 • تیر: روزهای ۹ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۶ و ۳۰ روزهای مناسب هستند.
 • مرداد: روزهای ۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ روزهای مناسب هستند.
 • شهریور: روزهای ۳ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ روزهای مناسب هستند

روز های ویژه حجامت تابستان ۱۴۰۱:

 • تیر: روزهای ۵ ، ۶ ، ۲۸ روزهای ویژه حجامت هستند.

روز های نامناسب حجامت تابستان ۱۴۰۱:

 • روز های جمعه و چهارشنبه

“در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب حجامت، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.“

 

 

بهترین روزهای حجامت در پاییز ۱۴۰۱:

 

روزهای مناسب حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • مهر: روزهای ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ و ۲۸ روزهای مناسب هستند.
 • آبان: روزهای ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۱ و ۲۳ روزهای مناسب هستند.
 • آذر: روزهای ۳ ، ۱۷ ، ۱۹ و ۲۱ روزهای مناسب هستند

روز های ویژه حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • مهر : روز ۲۶  مهر روز ویژه حجامت در فصل پاییز است.

روز های نامناسب حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • روز های جمعه و چهارشنبه
 • ماه رومی کانون اول (۲۳ آذر تا ۲۳ دی)

“در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب حجامت، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.“

 

تقویم حجامت بهترین زمان حجامت

بهترین روزهای حجامت در تقویم زمستان ۱۴۰۱:

 

روزهای مناسب حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • دی: روزهای ۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۴ و ۲۹ روزهای مناسب هستند.
 • بهمن: روزهای ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۳ و ۲۷ روزهای مناسب هستند.
 • اسفند: روزهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱ و ۲۵ روزهای مناسب هستند

روز های ویژه حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • دی: روز ۲۰ مهر روز ویژه حجامت است که با توجه به تداخل با ماه رومی کانون اول بهتر است به موارد ضروری محدود شود .
 • اسفند: روز ۲۳ اسفند روز ویژه حجامت اسفند ۱۴۰۱ است.

روز های نامناسب حجامت پاییز ۱۴۰۱:

 • روز های جمعه و چهارشنبه
 • ماه رومی کانون اول (۲۳ آذر تا ۲۳ دی)“در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب حجامت، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.“

 

تقویم حجامت بهترین زمان حجامت

راهنمای تقویم حجامت ۱۴۰۱:

روزهای خاص و مناسب برای حجامت (روزهای سبز):

روزهای سبز رنگ شامل روزهایی است که حجامت در این ایام توصیه شده است. این ایام، شامل روزهای ۱۲ تا ۱۵ و روزهای ۱۷،۱۹ و ۲۱ و پنج شنبه آخر هر ماه قمری.

روزهای ویژه حجامت ۱۴۰۱ (روزهای آبی):

روزهای آبی رنگ، مناسب ترین و بهترین روزهای حجامت در سال ۱۴۰۱، بر اساس روایات هستند. این ایام شامل روزهای ۷ و ۱۴ ماه رومی حزیران، اولین سه شنبه ماه رومی آذار و روزهای سه شنبه ای که مصادف با ۱۷،۱۹ و ۲۱ ماه قمری باشند.

روزهای نامناسب برای حجامت:

 • ایام ماه مبارک رمضان
 • روزهای جمعه
 • روزهای چهارشنبه
 • ماه رومی کانون اول (۲۳ آذر تا ۲۳ دی)

نکته مهم:

در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب حجامت، (مثل روزهای مناسبی که در ماه رومی کانون اول قرار دارند)، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ