محمد مهدی مقدم منفرد کیست

0

محمد مهدی مقدم منفرد کیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده و در مورد برخی از آن‌ها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام باید اسامی آن‌ها اعلام شود، پرداخت.

اعلام اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه

وی نخست به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد:

۱. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی.

۲. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی.

۳. حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال.

۴. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال.

۵. ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم.

۶. عسکر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.

۷. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: بیست سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال و ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است.

۸. محمد ثابت‌پور فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم.

۹. حسین منصوری فرزند غلامحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال مثل نفر قبل.

۱۰. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم.

۱۱. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی، محکومیت: ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است.

۱۲. محسن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۷۴ ضربه شلاق.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد:

۱. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار آمریکا و ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۷۴ ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۶،
۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:

۴. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۷۰ ضربه شلاق.
۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق
۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی.
۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است.
۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن ۵۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد.
۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ