اگر نماز صبح قضا شود روزه باطل است

0

اگر نماز صبح قضا شود روزه باطل است

نماز بدون روزه، یا روزه بدون نماز هیچ کدام به تنهایی انسان را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند. لیکن چون هر کدام به عنوان یک عبادت مسقل به حساب می آیند هر یک به تنهایی می توانند آثار و برکاتی البته نه در حد کمال داشته باشند. بنابراین نخواندن نماز روزه را باطل نمی‌کند، اما از ارزش واقعی آن خواهد کاست.

در روایت از امام باقر (ع) آمده است:

«نخستین چیزى که بنده براى آن حسابرسى مى‌شود نماز است؛ اگر پذیرفته شد سایر اعمالش هم پذیرفته مى‌شود.»

 

در روایت دیگری پیامبر (ص) فرمودند:

«ستون دین نماز است و نماز، نخستین عمل فرزند آدم است که به آن رسیدگى مى‌شود؛ اگر درست بود به دیگر اعمالش رسیدگى مى‌شود و اگر درست نبود سایر اعمالش هم رسیدگى نمى‌شود.»

ترک نماز به هیچ عنوان جایز نیست مگر کسی که بیهوش است. شخص سالم و حتی شخصی که دچار بیماری است باید نماز بخوانند؛ البته نماز شخص بیمار متناسب با رعایت حال اوست. در هر حال اگر کسی روزه گرفت و شرایط آن را رعایت کرد، دیگر تکلیف روزه گرفتن از او ساقط می شود اما مسئله نمازهای او بحثی جداگانه است.

 

حکم روزه بدون نماز؛ آیا روزه بدون نماز قبول است؟

از نظر فقهی روزه کسی که نماز نمی‌خواند، اگر شرایط روزه گرفتن را رعایت کند باطل نیست. از نظر آیت الله مکارم شیرازی نخواندن نماز روزه را باطل نمی‌کند، اما نماز ستون دین است و با قبول شدن نماز عبادات دیگر مورد قبول واقع می‌شود.

اگر نماز صبح قضا شود روزه باطل است؟

قضا شدن نماز صبح یا سایر نمازها موجب باطل شدن روزه نمی‌شود. اما باید توجه کرد که نماز جایگاه ویژه‌ای در میان عبادات دارد که هیچ عبادتی نمی‌تواند جایگزین آن باشد. در برخی از روایات نماز را ستون دین معرفی کرده‌اند، این نشان می‌دهد که عظمت و تاثیر نماز برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت بسیار بالاست.

نظر امام خمینی در این باره بدین شرح است: «اگر شخصی برای روزه گرفتن نیت کرده باشد اما تمام طول روز را خواب باشد روزه‌اش صحیح است.» از این مسأله می‌توان استنباط کرد که قضا شدن نماز موجب باطل شدن روزه نمی‌شود چه نماز صبح باشد یا نماز ظهر و عصر.

آیت الله مکارم شیرازی

پرسش : چنانچه فرد روزه‌دار نماز او قضا شود، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : روزه باطل نیست اما باید سعی کند نمازش قضا نشود. چنانچه قضا شد احتیاط واجب آن است که پیش از نماز واجب بعدی همان روز، آن را قضا کند.

آیت الله سیستانی

پرسش: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام ادای قضا مثلا هنگام نماز ظهر آیا باید اول نماز صبح را بجا آورد یا میشود بعد از نماز ظهر ویا عصر قضای نماز صبح را بجا آورد واینکه ایا میشود موقعی که نیت نماز ظهر کرده ای ومشغول هستی در حین یادت بیاید که نماز صبح را نخوانده ای ایا میشود در نماز تغییر نیت کرد وآنرا نماز صبح تبدیل نمود؟

پاسخ: مخیر است اگر چه بهتر است که قبل از نماز ظهر قضای نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناء نماز یادش افتاد که نماز صبح نخوانده می تواند نیت خود را به آن برگرداند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ